Prezydium Krośnieńskiej Rady Seniorów I kadencji (2017-2021) - kadencja wydłużona o rok z powodu epidemii
Anna Bazan
– Przewodnicząca Krośnieńskiej Rady Seniorów
Irena Zajdel – Wiceprzewodnicząca Krośnieńskiej Rady Seniorów
Andrzej Kolendowski – Sekretarz Krośnieńskiej Rady Seniorów

Skład osobowy Krośnieńskiej Rady Seniorów I kadencji (2017-2021) - kadencja wydłużona o rok z powodu epidemii
Zdzisław Dudycz,
Zofia Grzybała,
Tadeusz Pribbenow,
Andrzej Kolendowski,
Irena Zajdel,
Zofia Czaja,
Krystyna Szot,
Anna Bazan,
Danuta Wójtowicz.

Obsługę administracyjno-biurową Rady zapewnia pracownik Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
ul. Grodzka 10
38-400 Krosno
tel. 13 47 43 907

Członkowie Krośnieńskiej Rady Seniorów pełnią dyżury w środy od godz. 12.00 do godz. 14.00 w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Krośnie, ul. Grodzka 10.
e-mail: seniorkrosno@gmail.com


Informacje dotyczące Rady znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosna www.bip.umkrosno.pl w zakładce Krośnieńska Rada Seniorów.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie