Napisz do nas
 
* pola wymagane

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Godziny pracy Urzędu
Miasta Krosna

poniedziałek - 7.30 - 16.30
wtorek  - 7.30 - 15.30
środa - 7.30 - 15.30
czwartek - 7.30 - 15.30
piątek - 7.30 - 14.30

Dane podatnika
oraz informacje
o numerach kont

Gmina Miasto Krosno
NIP: 684 00 13 798
REGON: 370440809

Rachunki bankowe, na które należy wpłacać należności na rzecz Gminy Miasta Krosna:
 • należności względem Gminy Miasto Krosno, w tym m. in.: pozostałe podatki (poza podatkami od nieruchomości, podatkiem rolnym i opłatami za odpady - gdzie obowiązują numery rachunków indywidualnych), opłata za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste oraz opłata od posiadania psa:
  Pekao SA 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883
 • dla należności względem Skarbu Państwa, w tym dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa:
  Pekao SA 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564
 • dla czynszów za mieszkania komunalne, socjalne i lokale użytkowe Gminy Krosno, które są w zarządzie TBS:
  Pekao SA 63 1240 1792 1111 0010 6150 1242
 • opłata skarbowa
  Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267

Wpłaty gotówkowe bez dodatkowych opłat, można uiścić:

 • w oddziałach Banku Pekao S.A. - ul. Powstańców Warszawskich 3 oraz ul. Bieszczadzka 5.
 • w placówkach Poczty Polskiej - ul. Wojska Polskiego 41, ul. Magurów 3 oraz ul. Decowskiego 46.
Informacja o numerach telefonów
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Piotr Przytocki
Prezydent Miasta
ul. Staszica 2, pok. 25
13 47 43 625
prezydent@um.krosno.pl
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Bronisław Baran
Z-ca Prezydenta Miasta
ul. Lwowska 28a, pok. 225
13 47 43 280
wiceprezydent@um.krosno.pl
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Tomasz Soliński
Z-ca Prezydenta Miasta
ul. Lwowska 28a, pok. 225
13 47 43 280
solinskitomasz@um.krosno.pl
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Marcin Połomski
Skarbnik Miasta
ul. Lwowska 28a, pok. 311
13 47 43 300
skarbnik@um.krosno.pl
Imię i nazwisko
Stanowisko
Kontakt
Andrzej Lula
Sekretarz Miasta
ul. Lwowska 28a, pok. 201
13 47 43 201
sekretarz.miasta@um.krosno.pl

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie