Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28a, pokój nr 105
tel. 13 47 43 105

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli chcesz zorganizować imprezę masową w Krośnie musisz uzyskać pozytywną decyzję na organizację takiej imprezy na terenie miasta.

Wniosek z wymaganymi dokumentami złóż w urzędzie miasta nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

Jeżeli Twój wniosek będzie kompletny, rozpatrzymy go i otrzymasz decyzję.

W decyzji odmownej uzasadnimy dlaczego taka impreza nie może się odbyć na terenie miasta.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Jeśli w Twoim imieniu sprawę załatwia ktoś inny, będzie potrzebował Twojego pisemnego pełnomocnictwa, za co pobierana jest dodatkowa opłata.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

     Do wniosku dołączasz:

 • graficzny plan obiektu (terenu), gdzie planujesz zorganizować imprezę masową, wraz z jego opisem i oznaczeniem:
  • dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
  • dróg ewakuacyjnych i dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  • punktów pomocy medycznej,
  • punktów poboru wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
  • punktów informacyjnych,
  • lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  • rozmieszczeniu:
   • służb porządkowych,
   • służb informacyjnych,
   • osób uczestniczących w imprezie masowej według sektorów,
   • rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i punktów sanitarnych.
 • instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas trwania imprezy masowej,
 • informacje o:
  • liczbie miejsc dla osób uczestniczących na imprezie masowej,
  • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych oraz służby informacyjnej,
  • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
  • zainstalowaniu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 • opinie:
  • Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie,
  • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie,
  • Dyrektora Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Pamiętaj! Powyższe opinie musisz uzyskać nie później niż 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie. Jeśli nie dotrzymasz wskazanego terminu Twoja sprawa pozostanie bez rozpatrzenia, co uniemożliwi Ci zorganizowanie planowanej imprezy.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 82,00 zł opłata skarbowa - za zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • 17,00 zł opłata skarbowa - tylko w przypadku pełnomocnictwa.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883  Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia  wpłaty)

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Pisemną decyzję wydamy nie później niż 7 dni przed datą rozpoczęcia planowanej imprezy masowej.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28a, pokój nr 105
tel. 13 47 43 105

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie