Dane podatnika oraz informacje o numerach kont

GMINA MIASTO KROSNO
NIP 684 00 13 798
REGON 370440809


Rachunki bankowe, na które należy wpłacać należności na rzecz Gminy Miasta Krosna:

  • należności względem Gminy Miasto Krosno, w tym m. in.: pozostałe podatki (poza podatkami od nieruchomości, podatkiem rolnym i opłatami za odpady - gdzie obowiązują numery rachunków indywidualnych), opłata za dzierżawę, najem i użytkowanie wieczyste oraz opłata od posiadania psa: Pekao SA 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883,
  • dla należności względem Skarbu Państwa, w tym dzierżawa, najem i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa: Pekao SA 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564,
  • dla czynszów za mieszkania komunalne, socjalne i lokale użytkowe Gminy Krosno, które są w zarządzie TBS:
    Pekao SA 63 1240 1792 1111 0010 6150 1242,
  • opłata skarbowa: Bank Pekao S.A. 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267.

 

Wpłaty bez prowizji można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Krosna w budynku przy ul. Staszica 2 oraz w oddziałach Banku Pekao SA w Krośnie.

Kasa przy ul. Staszica 2 czynna jest w godzinach:

poniedziałek

wtorek - czwartek

piątek

7.30 - 16.00

7.30 - 15.00

7.30 - 14.00

Oddziały Banku Pekao SA w Krośnie mieszczą się na ulicach:

przy ul. Powstańców Warszawskich 3

przy ul. Bieszczadzka 5

9.00 – 17.00

9.00 –17.00

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie