ZAPOMOGA ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

ZAPOMOGA ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Edukacji
ul. Lwowska 28a, pokój nr 324 (III piętro)
tel. 13 47 43 324

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeżeli jesteś nauczycielem, emerytowanym nauczycielem lub rencistą i Twój stan zdrowia wymaga długotrwałego i specjalistycznego leczenia, możesz się starać o przyznanie zapomogi zdrowotnej.

Zapomogę możesz otrzymać raz w roku, a w szczególnych przypadkach (np. pogorszenie stanu zdrowia) nie więcej niż dwa razy w roku.

Zapomoga przysługuje:

 • nauczycielom zatrudnionym (w miejskich jednostkach oświatowych) co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 • emerytom, rencistom lub osobom objętym nauczycielskim świadczeniem kompensacyjnym.

 

 

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

Chcesz ubiegać się o zapomogę zdrowotną musisz:

 • wypełnij wniosek - POBIERZ FORMULARZ, (druk wniosku możesz odebrać w szkole lub w Urzędzie Miasta Krosna),
 • wypełniony wniosek uzupełnij o potrzebne informacje u dyrektora szkoły, której objęty Jesteś opieką socjalną,
 • do wniosku dołączasz:
  • zaświadczenia lekarskie,
  • dokumenty potwierdzające długotrwałe i specjalistyczne leczenie,
  • dowody potwierdzające wydatki ponoszone na leczenie, itp.
 • wniosek z dokumentami złóż w Urzędzie Miasta Krosna.

Twój wniosek trafi do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krosna. Komisja rozpatruje wnioski w ostatnim miesiącu każdego kwartału.

PŁATNOŚCI:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej rozpatrywane są w drugiej połowie ostatniego miesiąca każdego kwartału przez specjalnie powołaną komisję.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Jeśli Twój wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie poinformujemy Cię telefonicznie. O negatywnej decyzji zostaniesz poinformowany listownie.

PODSTAWA PRAWNA:

 

KLAUZULA RODO

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie