Zgłoszenie zbycia pojazdu

ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 10
tel. 13 47 43 714

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu składa właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela. Zawiadomienie można również przesłać pocztą lub drogą elektroniczną.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • dokumenty tożsamości wszystkich właścicieli pojazdu (do okazania);
 • wypełniony wniosek o zbyciu pojazdu;
 • dowód własności pojazdu, mogą to być w szczególności: umowa kupna, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia;
 • pełnomocnictwo właściciela/właścicieli w przypadku kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu lub działając w imieniu firmy.


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków, oświadczeń dostępne są również w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa, opłaty nie pobiera się jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest w szczególności małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • za pełnomocnictwo na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

Przyjęcie i potwierdzenie faktu zgłoszenia zbycia pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Od 29 czerwca 2021 r. termin na dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu wynosi 60 dni, za przekroczenie terminu może zostać nałożona kara za brak zgłoszenia w wymaganym terminie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 10
tel. 13 47 43 714

 • przy złożeniu dokumentów drogą pocztową, potwierdzenie o zgłoszeniu zbycia pojazdu zostanie przesłane na adres wskazany we wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie