Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie)

WYREJESTROWANIE POJAZDU (ZŁOMOWANIE)

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 10
tel. 13 47 43 714

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu składa właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela. Wniosek można również przesłać pocztą.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • dokumenty tożsamości wszystkich właścicieli pojazdu (do okazania);
 • wypełniony wniosek o wyrejestrowanie pojazdu;
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu;
 • dowód rejestracyjny pojazdu;
 • tablice rejestracyjne;
 • dowód własności pojazdu, mogą to być w szczególności: umowa kupna, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia*;
 • pełnomocnictwo właściciela/właścicieli w przypadku kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu lub działając w imieniu firmy.


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków, oświadczeń dostępne są również w siedzibie urzędu.

* należy dołączyć w przypadku gdy pojazd nie został przerejestrowany na obecnego właściciela

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa, opłaty nie pobiera się jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest w szczególności małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu
 •  

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • za wydanie decyzji lub za pełnomocnictwo na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

Przyjęcie i potwierdzenie faktu wyrejestrowanie pojazdu następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 10
tel. 13 47 43 714

 • przy złożeniu dokumentów drogą pocztową, decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie