Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę PKK

WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ PKK

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 8
tel. 13 47 43 712

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli masz już umówiony termin wizyty przychodzisz do Wydziału Komunikacji przy ul. Staszica pok. 8. Musisz mieć ze sobą wszystkie wymagane dokumenty.

Wniosek zostanie przyjęty w Wydziale Komunikacji i Transportu. Po weryfikacji wniosku zostanie utworzony elektroniczny Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Otrzymasz unikalny numer identyfikacyjny PKK, z którym możesz iść do wybranego ośrodka szkolenia kierowców w celu odbycia szkolenia. Po zakończonym szkoleniu i pozytywnym wyniku egzaminu w WORD Twój profil PKK wróci do nas. Po zadanym egzaminie musisz dostarczyć opłatę za wydanie Twojego prawa jazdy, aby zamówić w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie Twoje prawo jazdy. Jeżeli na wniosku podasz numer telefonu to dostaniesz smsesa o możliwości odbioru prawa jazdy, aby odebrać prawo jazdy należy zgłosić do pokoju nr 8.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy -
 • dokument tożsamości lub paszport (do okazania);
 • oświadczenie rodziców lub opiekunów na uzyskanie prawa jazdy kategorii: AM, A1, B, B1, T - jeżeli kandydat na kierowcę nie ukończył 18 lat*;
 • zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm**;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem - dotyczy wszystkich kandydatów na kierowców (odpowiedniej kategorii prawa jazdy);
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy kandydatów na kierowców zawodowych kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

DODATKOWE INFORMACJE:

 • orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne muszą być wydane zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami
 • potrzebne druki wniosków, oświadczeń dostępne są również w siedzibie urzędu

* kurs można rozpocząć 3 miesiące przez osiągnięciem 18 lat.

** zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

za wydanie prawa jazdy - 100,50 zł

 • 100 zł opłata komunikacyjna
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna

Opłaty za wydanie prawa jazdy należy dokonać po zadanym egzaminie w WORD, w kasie Urzędu Miasta Krosna lub przelewem.

Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do Wydziału w celu zamówienia prawa jazdy.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • opłata komunikacyjna: przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 Bank Polska Kasa Opieki SA
 • opłata ewidencyjna: przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

Po złożeniu wniosku generowany jest Profil Kandydata na kierowcę, który jest udostępniany niezwłocznie lecz nie dłużej niż w terminie do 2 dni od dnia złożenia wniosku. Po zwrocie uzupełnionego Profilu Kandydata na Kierowcę z ośrodka egzaminowania i jego pozytywnej weryfikacji wysyłane jest zamówienie do producenta blankietów praw jazdy - Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Okres oczekiwania na załatwienie sprawy może wynieść do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego profilu razem z opłatą za wydanie prawa jazdy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 9
tel. 13 47 43 712

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie