Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 8
tel. 13 47 43 712

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli masz już umówiony termin wizyty przychodzisz do Wydziału Komunikacji przy ul. Staszica pok. 8. Musisz mieć ze sobą wszystkie wymagane dokumenty.

Wniosek wraz opłatą za prawo jazdy należy założyć w Wydziale Komunikacji i Transportu. Prawo jazdy będzie wydane w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, możesz je odebrać bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek o wymianę prawa jazdy - dotyczy wniosku w części A, B, C, F, G;
 • dokument tożsamości lub paszport (do okazania);
 • zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm*;
 • kserokopia aktualnego prawa jazdy;


DODATKOWE INFORMACJE:

 • międzynarodowe prawa jazdy wydaje się na okres 3 lat;
 • potrzebne druki wniosków, oświadczeń dostępne są również w siedzibie urzędu

* zdjęcie wykonane na jednolitym jasnym tle, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy - 35,50 zł,

 • 35 zł opłata komunikacyjna
 • 0,50 zł opłata ewidencyjna

Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do Wydziału w celu wydania prawa jazdy.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • opłata komunikacyjna: przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 Bank Polska Kasa Opieki SA
 • opłata ewidencyjna: przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

Prawo jazdy będzie wydane w terminie 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 9
tel. 13 47 43 712

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie