Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

  • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 10
tel. 13 47 43 714

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Po złożeniu kompletnego wniosku dokonany zostaje wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. Zaświadczenie możesz odebrać bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • wniosek o wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;


DODATKOWE INFORMACJE:

  • potrzebne druki wniosków, oświadczeń dostępne są również w siedzibie urzędu

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
a) salę wykładową,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy oraz
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
2) zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców lub sam jest instruktorem spełniającym wymagania określone w przepisach;
3) posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
4) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

  • 500,00 zł - za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
  • 1,00 zł - opłata ewidencyjna za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;

Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do Wydziału w celu wydania zaświadczenia.

PŁATNOŚCI:

  • w kasie urzędu,
  • przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

Sprawa będzie załatwiana w formie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

  • osobiście w:

Wydziale Komunikacji i Transportu
ul. Staszica 2, pokój nr 10
tel. 13 47 43 714

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie