ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób poniżej 16 roku życia)

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
ul. Legionów 8, pokój nr 3
tel. 13 43 685 81

UWAGA: bezpośrednia obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Wniosek oraz uzupełnianą dokumentację medyczną można również wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu Powiatowego Zespołu lub wysłać pocztą.

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • składasz w imieniu dziecka wniosek wraz z dokumentacją medyczną,
 • sprawdzamy czy złożony wniosek jest kompletny, jeżeli wniosek jest kompletny, wyznaczamy termin posiedzenia składu orzekającego,
 • UWAGA ZMIANA! W związku z opublikowaniem w dniu 29 lipca 2022 r. Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 lipca 2022 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności: do wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia - stosuje się przepisy dotychczasowe, natomiast do wniosków złożonych od dnia wejścia w życie rozporządzenia - stosuje się przepisy obowiązujące przed pandemią COVID-19, 
 • jeżeli wniosek zawiera braki formalne lub złożona przez Ciebie dokumentacja medyczna będzie niekompletna, zostaniesz o tym poinformowany i zobowiązany do uzupełnienia,
 • jeżeli nie uzupełnisz braków formalnych wniosku lub dokumentacji medycznej w wyznaczonym terminie - sprawę pozostawimy bez rozpoznania,
 • o wydanym orzeczeniu poinformujemy Cię telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS - jeśli pozostawisz nam swój numer telefonu.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku,
 • wyniki badań specjalistycznych (opinie lekarzy specjalistów),
 • inna dokumentacja medyczna potwierdzająca rozpoznane schorzenia, mająca wpływ na ustalenie niepełnosprawności - kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • Jeśli pozostajesz pod opieką psychologa do wniosku należy dołączyć ocenę psychologa.
 •  Formularze druków są również dostępne w siedzibie Zespołu przy ul. Legionów 8 w Krośnie.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • nie dotyczy

TERMINY:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku termin załatwienia sprawy zgodnie z KPA to 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających dogłębnej analizy dokumentacji medycznej - 60 dni.

 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • po otrzymaniu stosownej informacji osobiście w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego
ul. Legionów 8, pokój nr 3

PAMIĘTAJ! Aby odebrać orzeczenie musisz okazać dowód osobisty.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie