LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
ul. Legionów 8, pokój nr 3
tel. 13 43 685 81

UWAGA: bezpośrednia obsługa klientów odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00. Wniosek oraz uzupełnianą dokumentację medyczną można również wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu Powiatowego Zespołu lub wysłać pocztą.

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • składasz wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej wraz z załącznikami,
 • sprawdzamy czy złożony wniosek jest kompletny, jeżeli wniosek jest kompletny zostaje przesłany drogą elektroniczną do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie,
 • jeżeli wniosek zawiera braki formalne zostaniesz o tym poinformowany i zobowiązany do uzupełnienia,
 • jeżeli nie uzupełnisz braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie - sprawę pozostawimy bez rozpoznania,
 • o gotowej do odbioru legitymacji poinformujemy Cię telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości SMS - jeśli pozostawisz nam swój numer telefonu.

 

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
 • kserokopia ostatniego prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • wydanie legitymacji nie podlega opłacie,
 • jedynie wydanie duplikatu legitymacji to koszt 15 zł.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 36 1240 1792 1111 0010 6150 0564 Bank Polska Kasa Opieki SA wpisując w tytule przelewu kogo dotyczy.

TERMINY:

 • nie dotyczy.

LEGITYMACJĘ MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • po otrzymaniu stosownej informacji osobiście w:

Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie
ul. Legionów 8, pokój nr 3

Pamiętaj! Aby odebrać legitymację musisz okazać dowód osobisty.

Dodatkowe informacje:

 • do odbioru legitymacji możesz upoważnić inną osobę, wpisując we wniosku jej imię, nazwisko oraz numer PESEL.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie