Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w
  Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami (deklaracja w wersji papierowej jest dostępna w na miejscu)
  ul. Bieszczadzkiej 5 - II piętro
  tel. 13 47 43 620
 • Możesz ją też pobrać i dostarczyć wypełnioną do siedziby wydziału (ul. Bieszczadzka 5, II piętro)
 • listownie – wypełnij wniosek i wyślij na adres urzędu:
  Urząd Miasta Krosna
  Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
  ul. Lwowska 28A
  38-400 Krosno
 • elektronicznie – przejdź na specjalnie przygotowaną platformę ePuap i wprowadź potrzebne dane w elektronicznej deklaracji. Wystarczy, że wpiszesz liczbę osób mieszkających w Twoim gospodarstwie, a elektroniczny formularz sam obliczy ile powinieneś zapłacić, odliczy też ulgę przysługującą tym, którzy np. mają kompostownik.

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Deklarację składa właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela. Po złożeniu dokumentu dane zostaną wprowadzone do Systemu Ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnych (tzw. bazy odpadowej).

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe wypełniają dodatkowy załącznik (poniżej):

DODATKOWE INFORMACJE:

 • jeśli sprawę będzie załatwiać Twój pełnomocnik będzie on potrzebował pisemnego pełnomocnictwa do załatwienia tej konkretnej sprawy.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST BEZPŁATNE.

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie 1 pełnomocnictwa, nie pobiera się tej opłaty od najbliższej rodziny.

PŁATNOŚCI:

 • za pełnomocnictwo - przelewem - na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA
 • w kasie urzędu w budynku przy ul. Staszica 2.

 

Jeśli chcesz mieć to z głowy płatność za śmieci i uregulować tę opłatę teraz najlepiej bez wychodzenia z domu? Nic prostszego – kliknij w przycisk E-PŁATNOŚCI i przejdź do panelu płatności elektronicznych.

Teraz masz dwie możliwości:

TERMINY:

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości w Krośnie, pamiętaj o obowiązku terminowego złożenia deklaracji śmieciowej.

 • PIERWSZA DEKLARACJA - 14 dni od dnia zamieszkania w danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • ZMIANA DEKLARACJI - w przypadku zmiany, która powoduje zmianę stawki za odbiór Twoich odpadów, czyli ilości zamieszkujących z Tobą osób lub wstawienia/usunięcia kompostownika na bioodpady. Wtedy masz obowiązek złożyć deklarację w zmieniającą, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
 • KOREKTA DEKLARACJI - jesteś zobowiązany do korekty deklaracji w przypadku zmiany np. zmiana nazwiska właściciela nieruchomości, nadania numeru domu lub w przypadku konieczności zmiany uprzednio złożonej deklaracji, wynikającej np. z błędów rachunkowych i oczywistych omyłek.


DODATKOWE INFORMACJE:
Aktualnie miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 30 złotych na 1 osobę miesięcznie. Jeśli na swojej posesji masz kompostownik na bioodpady, płacisz mniej o 2 złote na osobę miesięcznie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • nie dotyczy

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie