1. Od czego zacząć


 Przed złożeniem wniosku przedsiębiorca powinien zapoznać się z instrukcją wypełnienia wniosku.

Przedsiębiorca jako datę zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej – likwidacji działalności może wskazać datę wcześniejszą niż data złożenia wniosku – maksymalnie 14 dni wstecz.


Niedopuszczalne jest dokonywanie we wniosku jakichkolwiek poprawek czy skreśleń.
W przypadku pomyłki właściwe brzmienie konkretnego punktu musi być podane na formularzu EDG-POPR.


Wniosek może być złożony:

- osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28 A,
- przesłany listem poleconym (w takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza),

- w wersji elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym).

W przypadku składania wniosku w Urzędzie Miasta przedsiębiorca musi złożyć podpis
w obecności pracownika Ewidencji Działalności Gospodarczej.


Po złożeniu wniosku z zawiadomieniem o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej zostanie wystawiona decyzja o wykreśleniu przedsiębiorcy z Ewidencji Działalności Gospodarczej osób fizycznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krosna.


2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?


Wniosek o zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej nie podlega opłacie.


3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?


Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Działalności Gospodarczej
ul. Lwowska
28 A
38-400 Krosno
Punkt Obsługi Klienta - parter
tel. 13 47 43 022


4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)


Decyzja o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej  zostanie wydana w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. 

 

 

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:


Kopia wniosku
oraz decyzja o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej zostaną przesłane w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu do wskazanego przez przedsiębiorcę Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego oraz jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.


6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:


Wniosek
(EDG-1)


7. Podstawa prawna:


Art. 7a - 7i ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z późn. zmianami).


8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:


Zaświadczenie o zmianie we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej można odebrać:
-
osobiście w Urzędzie Miasta,     

- za pośrednictwem gońca lub poczty.

 

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ


Informacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki

http://www.mg.gov.pl/Przedsiebiorcy/Jedno+okienko/

 

Kontakt z innymi instytucjami:

- Urząd Skarbowy w Krośnie - ul. Składowa 5, nr tel.: 13 43 735 45

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Krośnie  ul. Bieszczadzkiej 5, nr tel.: 13 43 687 21

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Placówka Terenowa w Krośnie ul. Pużaka 53, nr tel.: 13 43 094 69.

 

Informacje dotyczące wsparcia dla przedsiębiorców z różnych źródeł zostały zamieszczone również na stronie Urzędu Miasta Krosna w części „Dla Przedsiębiorczych”.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie