Działalność Gospodarcza

Działalność Gospodarcza - OBSŁUGA KLIENTA W GODZINACH OD 8:00 DO 14:30

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28a, parter
tel. 13 47 43 022

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 Prawidłowo wypełniony wniosek organ gminy przekształca go na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • dokument tożsamości, dowód osobisty lub paszport
  • wypełniony wniosek CEIDG-1


DODATKOWE INFORMACJE

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

  • nie dotyczy

TERMINY:

W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku, organ gminy przekształca wniosek na postać dokumentu elektronicznego i przesyła do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu jego otrzymania.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

Informujemy że od 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Do najważniejszych zmian należą:

  1. Przeniesienie usług elektronicznych dla przedsiębiorców, tj. usługi założenia działalności gospodarczej, zmiany danych, zawieszenia, wznowienia i zamknięcia działalności gospodarczej ze strony ceidg.gov.pl na serwis biznes.gov.pl 
  2. Wprowadzenie nowych wzorów formularzy, instrukcji oraz zaświadczeń.

Integracja serwisów CEIDG i biznes.gov.pl jest jednym z efektów projektu UE pt.: ,,Konto przedsiębiorcy - usługi online dla firm w jednym miejscu'', którego celem jest uproszczenie formalności podczas zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jego celem jest ułatwienie firmom dostępu dla niezbędnych informacji i e-usług, bez potrzeby rejestracji w kilku serwisach.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie