Wymeldowanie z pobytu stałego i pobytu czasowego

 

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

  • osobiście w

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28A, pokój nr 101
tel. 13 47 43 107

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wypełnione formularze meldunkowe należy przedłożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w pok. 101 i po ich sprawdzeniu dokonane zostanie wymeldowanie z pobytu stałego lub z pobytu czasowego. Klient na swój wniosek otrzymuje potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • wypełniony i podpisany formularz "zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego" lub "zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego"
  • dowód osobisty lub paszport
  • w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo - pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania i dokument tożsamości pełnomocnika

POBIERZ WNIOSEK

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

  • nie pobiera się opłat za dokonanie czynności związanych z wymeldowaniem z pobytu stałego lub pobytu czasowego
  • opłata skarbowa 17 zł za złożenie pełnomocnictwa w przypadku działania przez pełnomocnika

PŁATNOŚCI:

  • w kasie urzędu,
  • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267  Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk dokonania wpłaty)

TERMINY:

W przypadku złożenia kompletnego formularza wymeldowanie następuje niezwłocznie

 

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

  • osobiście w:

Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
ul. Lwowska 28A, pokój nr 101
tel. 13 47 43 107

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie