Zadania Urzędu Miasta Krosna - tekst ETR

Zadania Urzędu Miasta Krosna - tekst ETR (ang. easy to read - tłum. łatwy do przeczytania)

ETR - grafika.png [32.43 KB]

Urząd zajmuje się sprawami mieszkańców miasta Krosna.

Urzędem kieruje Prezydent. Prezydentem Krosna jest Piotr Przytocki.

Jeśli każdy może skorzystać z jakiegoś budynku, wtedy mówimy że jest to budynek użyteczności publicznej. Urząd Miasta dba o te budynki.

Urząd Miasta zajmuje się budową nowych dróg i naprawianiem starych dróg. Urząd miasta zajmuje się też budowaniem i naprawianiem chodników, parkingów i mostów.

W Urzędzie możesz wyrobić dowód osobisty.

Urząd Miasta decyduje którędy będą jeździć autobusy miejskie.

Urząd Miasta utrzymuje, buduje nowe szkoły i naprawia stare szkoły.

Urząd Miasta buduje nowe biblioteki. Urząd Miasta kupuje książki do bibliotek. Mieszkańcy mogą je wypożyczać i czytać za darmo.

Urząd Miasta buduje nowe obiekty sportowe, takie jak hale sportowe i stadiony. Urząd Miasta naprawia też te obiekty.

Urząd Miasta buduje nowe mieszkania.

Urząd Miasta buduje kanalizację, sieć elektryczną i gazową.

Urząd Miasta buduje nowe ośrodki pomocy społecznej i naprawia stare ośrodki pomocy społecznej. W tych ośrodkach pomoc mogą znaleźć osoby z niepełnosprawnościami i osoby bez domu.

Urząd Miasta buduje nowe targowiska.

Urząd Miasta dba o drzewa w parkach. Sadzi nowe drzewa i krzewy.

Urząd Miasta dba o cmentarze.

Urząd Miasta dba o bezpieczeństwo mieszkańców miasta. Urząd Miasta dba też o porządek w mieście.

Urząd Miasta promuje Miast Krosno za granicą oraz w Polsce.

Urząd Miasta współpracuje z różnymi organizacjami.

Urząd Miasta przyjmuje wnioski osób z niepełnosprawnościami potrzebujących pomocy. Takie działanie nazywamy usuwaniem barier architektonicznych, informacyjno-komunikacyjnych lub technicznych.

 

Urząd Miasta Krosna działa w 6 budynkach:

  1. ul. Lwowska 28 a (budynek główny),
  2. ul. Staszica 2,
  3. ul. Prochownia 4 – Urząd Stanu Cywilnego,
  4. ul. Bieszczadzka 5 – II piętro; Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami,
  5. ul. Legionów 8 – Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności dla Miasta Krosna i Powiatu Krośnieńskiego w Krośnie,
  6. ul. Grodzka 10 – Centrum Wspierania Organizacji pozarządowych – siedziba wielu organizacji pozarządowych.

 Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie