336831046.jpg
05.11.2020

Krosno konkuruje o środki z Funduszy Norweskich

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, integracja młodych, rozwój oferty mieszkaniowej, edukacyjnej, kulturalnej, urządzenie terenów zielonych i rekreacyjnych, nowe produkty turystyczne, szeroka partycypacja społeczna, a także wsparcie instytucjonalne Krosna to główne elementy projektu pn. „Kreujemy + Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + Odmieniamy = KROSNO”, który został zgłoszony do konkursu o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Miasto ubiega się o dofinansowanie w kwocie 41,7 mln złotych. Wyniki konkursu będą znane w I połowie 2021 r.

 

Za nami kilka miesięcy prac nad projektem. Przy szerokim udziale partnerów społeczno – gospodarczych zostały przygotowane dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego, Plan Rozwoju Instytucjonalnego oraz kompletna propozycja projektu. Dokumenty zostały wypracowane partycypacyjnie, z udziałem mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców oraz instytucji. Ich twórcami są członkowie Zespołu Miejskiego, powołanego przez Prezydenta Miasta Krosna, złożonego z pracowników samorządowych oraz szerokiej reprezentacji partnerów społeczno-gospodarczych, a także Rady Rozwoju Krosna – zespołu społecznych doradców (jej członków zgłosili sami mieszkańcy w wyniku otwartego naboru). W prace bezpośrednio były zaangażowane 82 osoby (33% to przedstawiciele urzędu miasta, miejskich spółek i jednostek organizacyjnych, 67% to przedstawiciele sektora gospodarczego i społecznego). Wartością nadrzędną przy przygotowaniu dokumentów była idea, aby każdy z mieszkańców Krosna miał możliwość jego współtworzenia, poprzez udział w pracy warsztatowej i konsultacjach społecznych.


Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego składają się łącznie ze 115 przedsięwzięć pogrupowanych w 36 działań. Wszystkie przedsięwzięcia będą spełniały standardy dostępności, czyli będą dostępne i przyjazne dla osób ze szczególnymi potrzebami, m.in. osób z niepełnosprawnościami, z ograniczoną mobilnością, starszych, rodzin z dziećmi.


Projekt przewiduje zaangażowanie 12 partnerów w realizację działań i przedsięwzięć:

 • Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (realizacja szeregu działań w obszarze edukacji, rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z biznesem,  a także rozwoju aktywności społecznej),
 • Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie (realizacja szeregu działań w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, edukacji zawodowej oraz turystyki),
 • Stowarzyszenie B-4 (realizacja kompleksowego programu kształcenia kompetencji miękkich młodzieży),
 • Krajowy Zasób Nieruchomości (realizacja koncepcji zagospodarowania nowych terenów mieszkaniowych we współpracy z mieszkańcami),
 • Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa (realizacja szeregu działań związanych z tworzeniem terenów zielonych i rekreacyjnych na osiedlach, we współpracy z mieszkańcami, a także edukacją ekologiczną oraz edukacją regionalną i lokalną),
 • Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku (realizacja programu edukacji ekologicznej),
 • Fundacja Ultra (realizacja pilotażowego programu integracji różnych grup społecznych poprzez sport i rekreację),
 • Stowarzyszenie Kultury Dzieci i Młodzieży Dysonans (realizacja programu rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży),
 • Stowarzyszenie Kogel Mogel (realizacja programu organizowania społecznościowego w Krośnie),
 • Fundacja Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej (realizacja szeregu działań w obszarze turystyki i angażowania mieszkańców w tworzenie produktu turystycznego – nowoczesny marketing partycypacyjny),
 • Miasto Rzeszów (wsparcie w rozwoju instytucjonalnym – wdrażanie standardów partycypacji społecznej),
 • Miasto Gdynia (wsparcie w rozwoju instytucjonalnym – wdrażanie standardów dostępności i partycypacji społecznej).

Partnerów spoza sektora finansów publicznych oraz ich przedsięwzięcia wybrano w otwartym naborze.

Zobacz, jakie działania i przedsięwzięcia są planowane do realizacji:
Wykaz działań Planu Rozwoju Lokalnego  (obejmuje działania podstawowe, tzn. takie, które są przewidziane do realizacji ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także działania uzupełniające, dla których planowane są inne źródła finansowania).
Wykaz działań Planu Rozwoju Instytucjonalnego

- Dziękuję członkom Zespołu Miejskiego i Rady Rozwoju Krosna za wspólną, twórczą pracę, ciekawe pomysły, uwagi, które wpłynęły na ostateczny kształt Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Wszystkim partnerom projektu dziękuję za gotowość do współpracy z miastem, zgłoszone przedsięwzięcia, ich opracowanie, przygotowanie bardzo szczegółowych opisów, które wymagało dużej wiedzy i kreatywności oraz zagłębienia się w diagnozę problemów miasta  - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna. - Na każdym etapie tworzenia projektu mogliśmy liczyć na wsparcie doradcze ekspertów ze Związku Miast Polskich – Barbary Łącznej i Grzegorza Godźka, którym należą się szczególne podziękowania – dodaje prezydent.

 

Krosno konkuruje o środki z Funduszy Norweskich - zdjęcie w treści     

Prace Zespołu Miejskiego

 

  Krosno konkuruje o środki z Funduszy Norweskich - zdjęcie w treści nr 1

Prace Rady Rozwoju Krosna

 

- Przygotowany projekt jest szczególny. Porusza bardzo wiele obszarów życia społeczno – gospodarczego Krosna, angażuje kilkunastu partnerów i opiera się na wielu pilotażowych rozwiązaniach, które do tej pory nie były stosowane na tak szeroką skalę – informuje dr Tomasz Soliński, zastępca prezydenta. – Duży nacisk w planowanych działaniach kładziemy na pracę z mieszkańcami, wspólne projektowanie, określanie ostatecznego kształtu realizowanych przedsięwzięć na podstawie szerokich badań opinii i nowoczesnych form partycypacji. W ten sposób młodzież sama będzie decydować o projekcie Centrum Aktywności Młodzieży oraz inicjatywach, jakie w nim będą realizowane. Przy udziale mieszkańców powstanie koncepcja nowego, modelowego osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Sikorskiego. Krośnianie zdecydują także o tym, jakie dyscypliny sportowe będą oferowane w ramach programu rozwoju aktywności sportowo – rekreacyjnej. Warto zauważyć, że ze środków norweskich przewidziano realizację przedsięwzięć szczególnie oczekiwanych przez mieszkańców, m.in. budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż Wisłoka, budowę nowego skateparku, czy stworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych  – dodaje dr Tomasz Soliński.
 

Zapoznaj się z dokumentami:
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Krosna na lata 2021 – 2030,
Plan Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Krosna na lata 2021 – 2030.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie