Władze Osiedla (kadencja 2019-2023)

 

Przewodniczący Rady Osiedla:
Marcin KOCIUBA
 
Przewodniczący Zarządu Osiedla:
Marek MROZOWSKI

 

Radni Rady Osiedla:

1.    Daria BALON
2.    Jakub BAŁABAN        
3.    Eugeniusz BEDNARSKI        
4.    Daniel BIAŁY                
5.    Jan BOCHNIA                
6.    Eliza CECUŁA                
7.    Marek FUNDAKOWSKI        
8.    Bogdan JÓZEFOWICZ    
9.    Marcin KOCIUBA            
10.    Marcin KOZIELSKI
11.    Robert KRĘŻEL            
12.    Paweł KRYCHTA        
13.    Łukasz KWOLEK        
14.    Marek MROZOWSKI            
15.    Krzysztof PÓŁCHŁOPEK    

 

Władze Osiedla (kadencja 2019-2023) - zdjęcie w treści

Źródło: nowiny24.pl

Granice Osiedla

OSIEDLE „TRAUGUTTA” obejmuje ulice:


NAZWA ULICY

OBSZAR

Batorego S.

- cała;

Guzikówka

- cała;

Kisielewskiego S.

- cała;

Langiewicza M.

- cała;

Lelewela J.

- cała;

Lotników

- od budynków portu lotniczego do granic lotniska;

Mała

- cała;

Ostaszewskiego A. J

- cała;

Podkarpacka

- od skrzyżowania z ulicą Zręcińską do mostu rzece Lubatówka – południowo-zachodnia strona;

Składowa

- cała;

Traugutta R.

- cała;

Witosa W.

- cała;

Zręcińska

- strona wschodnia od lotniska;

Żwirki F. i Wigury St.

- cała.

 
 
 

 

Granice Osiedla

 
OSIEDLE „GROTA ROWECKIEGO” obejmuje ulice:

NAZWA ULICY

OBSZAR

Bieszczadzka

- od budynku Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych do skrzyżowania z ulicą Lwowską;

Grodzka

- od skrzyżowania z ulicą Niepodległości do ulicy Podkarpackiej;

Kard. Stefana Wyszyńskiego

- od skrzyżowania ulicą Podkarpacką do południowej granicy cmentarza komunalnego;

Lwowska

- od ulicy Niepodległości do torów kolejowych – strona zachodnia,

- od torów kolejowych do ulicy Podkarpackiej – obydwie strony;

Niepodległości

- od skrzyżowania z ulicą Grodzką do skrzyżowania z ulicą Lwowską południowa część;

Parkowa  

- południowa strona;

Piastowska

- cała;

Podkarpacka

- odcinek od ulicy Lwowskiej do mostu na rzece Lubatówce.

 
 
 

 

Artykuł - zdjęcie w treści

EDEWECHT (Niemcy) - 1996 r.

Edewecht - miasto położone w Dolnej Saksonii, na zachód od Oldenburga, liczące  ok. 20000 mieszkańców. Od Krosna oddalone jest o ok. 1700 km.

Pierwsze historycznie potwierdzone wiadomości o miejscowości Edewecht sięgają 1150 roku. W 1242 r. wioska Edewecht wybudowała kościół pod wezwaniem św. Mikołaja. W okresie Średniowiecza Edewecht zaliczano do jednej z najbogatszych wiosek Ammerlandu. W ogóle Edewecht należy do najstarszych wiosek i osiedli tej okolicy.

Wiek XV dotknął Edewecht różnymi walkami i klęskami, z których najgroźniejsza była dżuma w 1450 r. Jednocześnie w tym czasie wybudowano w Edewechcie pierwszy młyn wodny. Kilka lat później w 1457 roku wybudowano również młyn poruszany siłą wiatru. Jednak dalsza część wieku XV przyniosła mieszkańcom Edewechtu kolejne nieszczęścia, z których najpoważniejsze były pożary w latach 1474, 1476. Groźne pożary powtarzały się jeszcze w 1538 i 1624r.

Na początku wieku XVIII gmina Edewecht liczyła 916 mieszkańców. Około 1730 roku podjęto w Edewechcie pierwsze próby budowy statków i łodzi. Po 1800 roku przemysł ten przeżywał swój czas rozkwitu. Liczne statki wybudowane w Edewechcie zaczęły przemierzać morza i oceany na całym świecie. Wszystko to przyczyniło się do szybkiego rozwoju Edewechtu i w konsekwencji na początku wieku XIX Edewecht liczył 2 091 mieszkańców.

W latach 1827 - 1844 Edewecht przeżywał okres rozkwitu przemysłu związanego z pozyskiwaniem gruntów na torfowiskach i wykorzystywaniem torfu. Pod koniec XIX w. oprócz przemysłu związanego z budową statku w Edewechcie istniały młyny wodne i napędzane wiatrem, liczni rzemieślnicy, cegielnia, dwa browary i kwitł handel. Konsekwencją takiego rozwoju było zwiększenie liczby mieszkańców Edewechtu na początku XX wieku do 3 435.

W roku 1912 uruchomiono kolej wąskotorową związaną z przemysłem torfowym, niestety musiano ją zlikwidować w roku 1991. Po pierwszej wojnie światowej w roku 1925 powstał Hunte-Ems-Kanal pozwalający na budowę coraz większych statków i ich transport nad Morze Północne. Krótko przed II wojną światową Edewecht liczył 7 117 mieszkańców.

Druga wojna światowa zostawiła Edewecht w gruzach i popiele. Trzeba było rozpoczynać wszystko od zera. W stosunkowo krótkim czasie udało się Edewecht rozwinąć w gminę wysoko uprzemysłowioną, która w dobie obecnej liczy ponad 18 000 mieszkańców i należy do jednej z najbogatszych gmin w całych Niemczech. Firmy, które znajdują się na terenie Edewechtu swoją produkcją obejmują nie tylko rynek niemiecki, ale też światowy.

Pierwsze kontakty partnerskie zostały nawiązane w połowie lat 90-tych. Oficjalne porozumienie o współpracy pomiędzy oboma miastami zostało podpisane w Edewechcie 20 czerwca 1996 r. Od tego czasu na wielu płaszczyznach systematycznie rozwijają się kontakty pomimo znacznej odległości między oboma miastami.

Najważniejszą dziedziną współpracy była sprawa rozbudowy oczyszczalni ścieków w Krośnie. Władze Edewechu okazały daleko idącą pomoc władzom Krosna, oferując doradztwo techniczne w trakcie realizacji inwestycji. Rozwiązania przyjęte w oczyszczalni w Edewechcie służyły za wzór dla Krosna. Dzięki pomocy ze strony niemieckiej udało się pozyskać z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej prawie 4 mln zł. na tę inwestycję. Dzięki poparciu władz Edewechtu pozyskano też znaczne środki na remont dachu Bazyliki Farnej oraz budynku I LO.

W trakcie kilku spotkań między przedstawicielami władz miasta wymieniano informacje i doświadczenia na temat rozwiązywania problemów samorządowych. Oficjalna delegacja z Krosna wzięła m.in. udział w uroczystościach z okazji 850-lecia Edewechtu.

Żywe są także kontakty na płaszczyźnie sportowej. W turniejach w Edewechcie kilkakrotnie brali udział krośnieńscy tenisiści stołowi i tancerze.

W targach gospodarczych w Edewechcie w 1999 r. wzięło udział kilka firm z Krosna, m.in. Nowy Styl oraz Huta Szkła Józefina.

Delegacja z Niemiec brała udział w uroczystym oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków w Krośnie we wrześniu 2000 r.

Zostały nawiązane kontakty między policją i strażą miejską z obydwu miast.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie