CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ul. Grodzka 10
tel.: 13 47 43 214
e-mail: osika.krystyna@um.krosno.pl

Godziny udostępniania pomieszczeń CWOP dla organizacji pozarządowych:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.00 do 20.00

logo cwop bez tła.png [18.83 KB]

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zostało utworzone w 2009 r. na rzecz krośnieńskich organizacji pozarządowych. Jego misją jest wspieranie społeczności Miasta Krosna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja oraz integracja III sektora. Centrum stwarza możliwość korzystania przez organizacje z usług konsultingowych i porad prawnych, doradztwa z zakresu tworzenia nowych stowarzyszeń, pomocy w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów konkursowych, wspieraniu i promocji działań stowarzyszeń, organizowaniu szkoleń i konferencji, promowaniu współpracy z sektorem publicznym. Głównym założeniem CWOP jest wspieranie nowych inicjatyw obywatelskich oraz propagowanie idei wolontariatu.

W Krośnie aktywnie działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, które często borykały się z trudnościami lokalowymi, dostrzegając ich rolę w społeczeństwie podjęto decyzję o utworzeniu Centrum, by stworzyć organizacjom jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności.


Na 120 m kw. powierzchni Centrum mieszczą się biura i pomieszczenia gospodarcze i socjalne oraz sala konferencyjna. Całość utrzymywana jest z budżetu miasta i działa w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna.

Obecnie przy Grodzkiej swoją siedzibę ma 28 organizacji, w tym:

 1. Harcerski Krąg Seniora ZHP w Krośnie
 2. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego
 3. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 4. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 5. Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie
 6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie
 7. Polskie Centrum Mediacji Filia w Krośnie
 8. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski
 9. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów
 10. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie
 11. Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
 12. Stowarzyszenie Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w Krośnie
 13. Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie
 14. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Krośnie
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego „Pomagam Ci” w Krośnie
 16. Podkarpacki Związek Stowarzyszeń Ogrodowych
 17. Podkarpacka Unia Szachowa
 18. Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Galicja
 19. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Krośnieński
 20. Klub Rodziców Autyzm Krosno
 21. Pierwszy Konwent Narodowy Polski
 22. Fundacja Św. Cyryla i Metodego – Klub Ojcowski Krosno
 23. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka
 24. Stowarzyszenie Pod Karpatami
 25. Fundacja Natural Sound
 26. Stowarzyszenie Polska 2050 Koło Powiatowe w Krośnie
 27. Krośnieński Klub Wspinaczkowy "Skolopendra"
 28. Krośnieński Klub Morsów

 

Organizacje korzystają z pomieszczeń wg. ustalonego harmonogramu, a w wolnym czasie lokal jest wykorzystywany także na potrzeby innych organizacji.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie