CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ul. Grodzka 10
tel.: 13 47 43 907
e-mail: cwop@um.krosno.pl

Godziny udostępniania pomieszczeń CWOP dla organizacji pozarządowych:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.00 do 20.00

Dyżur pracownika Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna
WTOREK i CZWARTEK
8.00 do 15.00

logo cwop bez tła.png [18.83 KB]

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zostało utworzone w 2009 r. na rzecz krośnieńskich organizacji pozarządowych. Jego misją jest wspieranie społeczności Miasta Krosna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja oraz integracja III sektora. Centrum stwarza możliwość korzystania przez organizacje z usług konsultingowych i porad prawnych, doradztwa z zakresu tworzenia nowych stowarzyszeń, pomocy w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów konkursowych, wspieraniu i promocji działań stowarzyszeń, organizowaniu szkoleń i konferencji, promowaniu współpracy z sektorem publicznym. Głównym założeniem CWOP jest wspieranie nowych inicjatyw obywatelskich oraz propagowanie idei wolontariatu.

W Krośnie aktywnie działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, które często borykały się z trudnościami lokalowymi, dostrzegając ich rolę w społeczeństwie podjęto decyzję o utworzeniu Centrum, by stworzyć organizacjom jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności.


Na 120 m kw. powierzchni Centrum mieszczą się biura i pomieszczenia gospodarcze i socjalne oraz sala konferencyjna. Całość utrzymywana jest z budżetu miasta i działa w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna.

Obecnie przy Grodzkiej swoją siedzibę ma 26 organizacji, w tym:

 1.  Związek Inwalidów Wojennych RP Oddział w Krośnie
 2. Harcerski Krąg Seniora ZHP w Krośnie
 3. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Koła Miejskiego
 4. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
 5. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 6. Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie
 7. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie
 8. Polskie Centrum Mediacji Filia w Krośnie
 9. Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski
 10. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów
 11. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie
 12. Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt
 13. Stowarzyszenie Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy w Krośnie
 14. Stowarzyszenie Literackie Nauczycieli w Krośnie
 15. Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Krośnie
 16. Stowarzyszenie Na Rzecz Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego „Pomagam Ci” w Krośnie
 17. Podkarpacki Związek Stowarzyszeń Ogrodowych
 18. Podkarpacka Unia Szachowa
 19. Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Galicja
 20. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Krośnieński
 21. Klub Rodziców Autyzm Krosno
 22. Pierwszy Konwent Narodowy Polski
 23. Fundacja Św. Cyryla i Metodego – Klub Ojcowski Krosno
 24. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka
 25. Stowarzyszenie Pod Karpatami
 26. Fundacja Natural Sound

 

Organizacje korzystają z pomieszczeń wg. ustalonego harmonogramu, a w wolnym czasie lokal jest wykorzystywany także na potrzeby innych organizacji.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie