CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
ul. Grodzka 10
tel.: 13 47 43 212
e-mail: wosiewicz.oliwia@um.krosno.pl

Godziny udostępniania pomieszczeń CWOP dla organizacji pozarządowych:
PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK
8.00 do 20.00

logo cwop bez tła.png [18.83 KB]

CENTRUM WSPIERANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Zostało utworzone w 2009 r. na rzecz krośnieńskich organizacji pozarządowych. Jego misją jest wspieranie społeczności Miasta Krosna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacja oraz integracja III sektora. Centrum stwarza możliwość korzystania przez organizacje z usług konsultingowych, doradztwa z zakresu tworzenia nowych stowarzyszeń, pomocy w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów konkursowych, wspieraniu i promocji działań stowarzyszeń, organizowaniu szkoleń i konferencji, promowaniu współpracy z sektorem publicznym. Głównym założeniem CWOP jest wspieranie nowych inicjatyw obywatelskich oraz propagowanie idei wolontariatu.

W Krośnie aktywnie działa bardzo wiele organizacji pozarządowych, które często borykały się z trudnościami lokalowymi, dostrzegając ich rolę w społeczeństwie podjęto decyzję o utworzeniu Centrum, by stworzyć organizacjom jak najlepsze warunki do prowadzenia działalności.


Na 120 m kw. powierzchni Centrum mieszczą się biura i pomieszczenia gospodarcze i socjalne oraz sala konferencyjna. Całość utrzymywana jest z budżetu miasta i działa w strukturze Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krosna.

Obecnie przy Grodzkiej swoją siedzibę ma 26 organizacji, w tym:

 1. Harcerski Krąg Seniora ZHP w Krośnie;
 2. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Krośnie;
 3. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej Zarząd Główny w Krośnie;
 4. Polski Związek Niewidomych Koło w Krośnie;
 5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Krośnie;
 6. Polskie Centrum Mediacji;
 7. Krośnieńskie Towarzystwo Cyklistów;
 8. Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa w Krośnie;
 9. Krośnieńskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Krośnie;
 10. Klub Literacki Nauczycieli w Krośnie;
 11. Polski Związek Głuchych – Koło Terenowe w Krośnie;
 12. Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw i Rozwoju Lokalnego „Pomagam Ci” w Krośnie;
 13. Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej;
 14. Podkarpacki Związek Stowarzyszeń Ogrodowych;
 15. Podkarpacka Unia Szachowa;
 16. Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Galicja;
 17. Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział Krośnieński;
 18. Pierwszy Konwent Narodowy Polski;
 19. Fundacja Św. Cyryla i Metodego – Klub Ojcowski Krosno;
 20. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Podkarpacka;
 21. Fundacja „Natural Sound”;
 22. Stowarzyszenie Polska 2050 Koło Powiatowe w Krośnie;
 23. Krośnieński Klub Wspinaczkowy „Skolopendra”;
 24. Krośnieński Klub Morsów;
 25. Klub Seniora Śródmieście;
 26. Krośnieńska Krótkofalarska Sieć Ratunkowa.

Część organizacji korzysta jedynie z możliwości zarejestrowania się pod adresem Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Grodzka 10:

 1. Fundacja Badań i Rozwoju Innowacji;
 2. Stowarzyszenie Polska-Kazachstan;
 3. Stowarzyszenie Pomocy Polakom Na wschodzie „Wspólnota Rodaków”;
 4. Automobilklub Krośnieński;
 5. Stowarzyszenie Pod Karpatami;
 6. Krośnieńskie Stowarzyszenie Narciarstwa Biegowego KRO-SKi.

Organizacje korzystają z pomieszczeń wg. ustalonego harmonogramu, a w wolnym czasie lokal jest wykorzystywany także na potrzeby innych organizacji.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie