Złoty puchar - źródło grafiki pixabay
15.11.2023

Stypendia sportowe na 2024 r. UWAGA! NOWY, UPROSZCZONY WNIOSEK!

Przypominamy, że do 30 listopada br. w Urzędzie Miasta Krosna przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym. Z wnioskami o przyznanie stypendiów na 2024 r. występować mogą kluby sportowe mające siedzibę i działające na terenie miasta Krosna. Od tego roku obowiązuje nowy, uproszczony wzór wniosku.

 

 

 

Stypendia sportowe mogą zostać przyznane:

  • zawodnikom gier zespołowych zamieszkałym na terenie miasta Krosna, osiągającym wysokie wyniki sportowe, tj. biorącym udział w rozgrywkach drużynowych w ligach centralnych na arenie ogólnopolskiej,
  • zawodnikom zamieszkałym na terenie miasta Krosna uprawiającym indywidualne dyscypliny, którzy osiągają wysokie wyniki sportowe, tj. zajmują miejsca medalowe w zawodach rangi mistrzostw Polski lub biorą udział w zawodach rangi mistrzostw Europy, mistrzostw świata, igrzyskach olimpijskich.
  • zawodnikom w wieku powyżej 16 roku życia.


Szczegóły dotyczące zasad oraz trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały Rady Miasta Krosna nr LX/1396/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., zmienionej uchwałą Rady Miasta Krosna nr VIII/203/19 z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie