ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA

ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • wyłącznie osobiście w:

 

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 47 

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Możesz zmienić swoje imię lub nazwisko z ważnych powodów (np. gdy Twoje imię lub nazwisko jest ośmieszające; na imię lub nazwisko używane). Zostaniesz poproszony o wypełnienie wniosku, w którym m.in. musisz wskazać na jakie chcesz zmienić swoje imię/nazwisko oraz podać uzasadnienie złożonego przez Ciebie wniosku. W takim samym trybie możesz, jako przedstawiciel ustawowy dziecka, wnioskować o zmianę jego imienia lub nazwiska.

Maksymalny czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi miesiąc.

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną możesz się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu który ją wydał.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • ważny dokument tożsamości- dowód lub paszport,
 • wypełniony wniosek o zmianę imienia/nazwiska,
 • jeżeli zmiana dotyczy małoletniego dziecka, a drugi rodzic pozbawiony jest władzy rodzicielskiej: prawomocne orzeczenie sądu w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej.

 

Jeżeli chcesz zmienić imię lub nazwisko sobie:

Jeżeli chcesz zmienić imię lub nazwisko swojemu małoletniemu dziecku:


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu,
 • zmiana nazwiska dziecka wymaga zgody obojga rodziców, a jeżeli dziecko ukończyło 13 lat do zmiany imienia/nazwiska wymagana jest także jego zgoda,
 • zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa,
 • w razie braku porozumienia miedzy rodzicami co do zmiany imienia/nazwiska dziecka możesz zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 37 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej

PŁATNOŚCI:

 • na miejscu - gotówką lub kartą,
 • przelewem na nr konta: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA,
 • w kasie Urzędu Miasta Krosna

TERMINY:

Maksymalny termin przewidziany na załatwienie sprawy to 30 dni.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 432 04 19

 • korespondencyjnie - na wskazany przez Ciebie adres

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie