UZNANIE OJCOSTWA

UZNANIE OJCOSTWA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • wyłącznie osobiście w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 43 20 419


TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Możesz dokonać uznania ojcostwa dziecka poczętego lub narodzonego. Żeby dokonać uznania ojcostwa biologiczni rodzice muszą stawić się razem w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju. Podczas wizyty pisemnie oświadczycie o tym, że jesteście biologicznymi rodzicami dziecka oraz zdecydujecie o nazwisku jakie będzie nosić (może to być nazwisko jednego z rodziców lub utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca). Jeżeli uznanie nastąpi w trakcie trwania ciąży lub jeżeli dziecko urodziło się na terenie innej gminy, a nie zostało tam jeszcze zarejestrowane - po podpisaniu protokołów otrzymacie zaświadczenie o uznaniu ojcostwa.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • ważne dokumenty potwierdzające tożsamość rodziców - dowody osobiste lub paszporty (do wglądu),
 • w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego - zaświadczenie lekarskie o ciąży od lekarza lub karta ciąży.

Jeżeli uznanie dotyczy dziecka poczętego:

 

Jeżeli uznanie dotyczy dziecka urodzonego, dla którego nie sporządzono aktu urodzenia:

 

Jeżeli uznanie dotyczy dziecka urodzonego, dla którego sporządzono akt urodzenia:

 

Jeżeli uznanie dotyczy dziecka martwego:


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu,
 • Rodzice dziecka w chwili dokonywania uznania muszą być pełnoletni,
 • Uznać dziecko może wyłącznie ojciec biologiczny dziecka,
 • Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji lub jeżeli w tym czasie matka dziecka zawarła małżeństwo z ojcem dziecka,
 • Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Uznanie ojcostwa zwolnione jest z opłaty skarbowej.

TERMINY:

 Twoja sprawa zostanie załatwiona podczas wizyty w urzędzie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • wyłącznie osobiście w:

  Urząd Stanu Cywilnego
  ul. Prochownia 4
  tel. 13 47 43 392

 

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie