Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

WYDAWANIE ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
 • osobiście w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 43 20 419


TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Powinieneś wypełnić wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa lub zgonu. Na wniosku zaznaczysz jaki odpis aktu jest Ci potrzebny (zupełny, skrócony lub wielojęzyczny). By wypełnić wniosek potrzebujesz podstawowych danych o osobie, której akt dotyczy (np. data i miejsce urodzenia/zawarcia małżeństwa/zgonu). Wpisanie na wniosku numeru PESEL osoby, której dotyczy akt ułatwi jej wyszukanie w systemie. Możesz wybrać odpisy aktów dotyczące Ciebie lub Twoich wstępnych (np. matki, ojca, babci, dziadka), zstępnych (dzieci, wnuków), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna, a także innych osób, jeżeli wykażesz interes prawny lub posiadasz odpowiednie pełnomocnictwo.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • ważny dowód osobisty lub paszport - do wglądu,
 • pełnomocnictwo jeżeli sprawa załatwiana będzie przez pełnomocnika

 

Jeżeli potrzebujesz odebrać odpis aktu stanu cywilnego dotyczący wyłącznie jednej osoby:

Jeżeli potrzebujesz odebrać odpisy aktów stanu cywilnego dotyczące kilku osób:


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 22 zł - odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • 33 zł - odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • 22 zł - odpis wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • 17 zł - za pełnomocnictwo (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

PŁATNOŚCI:

 • na miejscu - gotówką lub kartą,
 • przelewem na nr konta: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA,
 • w kasie Urzędu Miasta Krosna

TERMINY:

 • jeżeli akt znajduje się w bazie elektronicznej lub został sporządzony przez tut. urząd- odpis aktu stanu cywilnego otrzymasz niezwłocznie,
 • jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w innym urzędzie - czas oczekiwania do 10 dni roboczych (2 tygodnie kalendarzowe).

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście lub przez wyznaczonego pełnomocnika w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 43 20 419

 • korespondencyjnie na podany przez siebie adres,
 • za pośrednictwem platformy e-PUAP - jeżeli wniosek złożony został przez e-PUAP.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie