WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • wyłącznie osobiście w:

 

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 432 04 19

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • ważny dokument tożsamości- dowód lub paszport,
 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • pisemne zapewnienie, że wnioskodawca „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" (składa się je przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego),
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

 


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu,
 • złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 38 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej

PŁATNOŚCI:

 • na miejscu - gotówką lub kartą,
 • przelewem na nr konta: 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

Maksymalny termin przewidziany na załatwienie sprawy to 30 dni.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 432 04 19

 • korespondencyjnie - na wskazany przez Ciebie adres

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie