REJESTRACJA ZGONÓW

 

REJESTRACJA ZGONÓW

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • wyłącznie osobiście w:

 

Urzędzie Stanu Cywilnego
ul. Prochownia 4
tel. 13 47 43 391

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Po przedłożeniu karty zgonu, w której jako miejsce zgonu lub miejsce znalezienia zwłok wpisane będzie Krosno i dowodu osobistego (paszportu) osoby zmarłej zostanie przygotowany protokół zgłoszenia zgonu- zostaniesz poproszony o sprawdzenie danych w nim zawartych i podpisanie. Kolejno, na podstawie karty zgonu i protokołu zgłoszenia zgonu, sporządzony zostanie akt zgonu w formie elektronicznej. Jako osoba zgłaszająca otrzymasz jeden egzemplarz odpisu skróconego aktu zgonu wydawany z urzędu (nieodpłatnie) oraz dokument przeznaczony dla administracji cmentarza celem zorganizowania pogrzebu.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • karta zgonu (z uwzględnieniem części przeznaczonej dla administracji cmentarza),
 • zezwolenie na pochowanie zwłok, wydane przez prokuratora - w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że  przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
 • dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca),
 • dowód osobisty lub paszport osoby zgłaszającej zgon- do wglądu
 • książeczka wojskowa osoby zmarłej.

DODATKOWE INFORMACJE:

 • zarejestrowanie zgonu nie wymaga wcześniejszego wypełnienia wniosku,
 • do zgłoszenia zgonu obowiązany jest podmiot uprawniony do pochówku, tj. najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie: małżonek(ka) lub dzieci zmarłego oraz najbliżsi krewni lub powinowaci,
 • zgłoszenia zgonu dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu albo miejsce znalezienia zwłok,
 • dodatkowe odpisy aktu zgonu można odbierać w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju,
 • termin na zgłoszenie zgonu wynosi 3 dni od sporządzenia karty zgonu,
 • jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia zgonu dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu,
 • zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej,
 • po zarejestrowaniu zgonu unieważniony zostaje dowód osobisty osoby zmarłej.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Rejestracja zgonu zwolniona jest z opłaty skarbowej

TERMINY:

Akt zgonu sporządza się w dniu, w którym dokonano zgłoszenia zgonu.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Niezbędne dokumenty odbierzesz w dniu rejestracji zgonu.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie