ZGODA NA WEJŚCIE W TEREN

WYRAŻANIE ZGODY NA WEJŚCIE W TEREN NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KROSNO LUB SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

  Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  ul. Lwowska 28A, pokój nr 114

  tel. 13 47 43 127

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 • Złóż wniosek o wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Krosno lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna w kancelarii ogólnej (pokój nr 1) lub w pokoju nr 114 Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, bądź za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Odbierz pisemną zgodę na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Krosno lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna.
DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
 • Osobiście w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, pok. 114.
 • Wysyłka na wskazany we wniosku adres za pośrednictwem operatora pocztowego.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE DO ZAŁATWIENIA TWOJEJ SPRAWY:

 • Wniosek o wyrażanie zgody na wejście w teren nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Krosno lub Skarbu Państwa będących w zarządzie Prezydenta Miasta Krosna.
 • Projekt zagospodarowania terenu lub załącznik graficzny przedstawiający projekt planowanej inwestycji.
 • Oryginał (lub poświadczona kopia) pełnomocnictwa lub prokury od inwestora z dołączonym dowodem wniesienia opłaty skarbowej, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje upoważniony wnioskodawca.
 • Kopia warunków technicznych podłączenia do istniejących sieci uzbrojenia terenu - jeżeli zostały wydane.
 • Uzgodnienia uzyskane od zarządcy dróg i innych instytucji - jeżeli zostały wydane.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury: 
  17 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu (poinformuj kasjera, iż jest to opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury) *
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Pekao S.A. * **

*   Dowód opłaty należy dołączyć do przedmiotowego wniosku i dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Krosna przy
     ul. Lwowskiej 28A pok. 114
** W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata skarbowa z tytułu udzielonego pełnomocnictwa lub prokury”. 

TERMINY:

Do 30 dni od dnia złożenia przez Wnioskodawcę kompletu wymaganych dokumentów.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
 • Osobiście w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28A, pok. 114.
 • Wysyłka na wskazany we wniosku adres za pośrednictwem operatora pocztowego.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie