Zgłoszenie budowy domu jednorodzinnego

ZGŁOSZENIE BUDOWY DOMU JEDNORODZINNEGO

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216 lub 217
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli planujesz budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Korzystając z tego wniosku możesz również zgłosić przebudowę przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany.

Pamiętaj, że zgłoszenia należy dokonać co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny wezwiemy Cię do jego uzupełnienia.

Jeżeli w terminie 21 dni od daty doręczenia zgłoszenia nie zostanie wniesiony sprzeciw, będziesz mógł przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Na przystąpienie do wykonywania robót masz 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Jeśli planujesz budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego do 70 m2, spełniającego dodatkowe wymagania określone w uproszczonej procedurze lub nie chcesz skorzystać z trybu zgłoszenie przejdź do odpowiedniej procedury.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek zgłoszenia,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu i 3 egzemplarze projektu architektoniczno- budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi,
 • decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeżeli jest wymagana).


DODATKOWE INFORMACJE:

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • brak opłat

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

21 dni.

Jeśli zostaniesz wezwany do uzupełnienia zgłoszenia termin ulega wstrzymaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

W terminie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia możesz otrzymać wezwanie do uzupełnienia zgłoszenia lub decyzję o sprzeciwie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Odbiór opieczętowanych projektów zagospodarowania działki lub terenu i architektoniczno-budowlanego:

 • osobiście w:

  Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  ul. Lwowska 28a, pokój nr 216 lub 217
  tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie