Pozwolenie na rozbiórkę

POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216, 217 lub 215
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217, 31 47 43 013

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli planujesz rozbiórkę obiektu budowlanego, która wymaga pozwolenia, złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 1. Sprawdzimy kompletność wniosku i w przypadku braków wezwiemy Cię do ich uzupełnienia.
 2. Ustalimy strony postępowania i wszczniemy postępowanie.
 3. Sprawdzimy kompletność dokumentacji i w przypadku nieprawidłowości określimy termin na ich usunięcie.
 4. Przeprowadzimy postępowanie i wydamy decyzję administracyjną.

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka budynków i budowli, niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską, o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granic działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości - wymaga zgłoszenia.

Pozwolenia nie wymaga również rozbiórka obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
 • zgoda właściciela obiektu budowlanego lub jej kopia,
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego, na mapie zasadniczej (kopia), z oznaczeniem obiektu do rozbiórki oraz odległości obiektu od granic działki,
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie organów, a także inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw,
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu lub jego kopię.


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Możesz też potrzebować:
 • Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, uzyskanie pozwolenia na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego konserwatora zabytków.

 • Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków może być wydane po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreślenie tego obiektu z rejestru zabytków.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • opłata skarbowa 36 zł za pozwolenie na rozbiórkę

PŁATNOŚCI:

 • za pomocą terminalu do płatności kartą w pok. 105,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

DODATKOWE INFORMACJE:

Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się czasu oczekiwania na brakujące załączniki lub uzupełnienia projektu.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

  Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  ul. Lwowska 28a, pokój nr 105

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie