Przeniesienie pozwolenia na budowę

PRZENIESIENIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet e-budownictwo.gunb.gov.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 216, 217 lub 215
tel. 13 47 43 216, 13 47 43 217, 31 47 43 013

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Chcesz przenieść na siebie prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia na budowę złóż wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

 1. Sprawdzimy kompletność wniosku i w przypadku braków wezwiemy Cię do ich uzupełnienia.
 2. Ustalimy strony postępowania i wszczniemy postępowanie.
 3. Przeprowadzimy postępowanie i wydamy decyzję administracyjną.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek o przeniesieniu decyzji o pozwoleniu na budowę
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana (zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę)
 • dziennik budowy (oryginał do wglądu)


DODATKOWE INFORMACJE:

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • opłata skarbowa 90 zł za przeniesienie decyzji,
 • nie podlega opłacie przeniesienie pozwolenia na budowę dotyczącego budownictwa mieszkaniowego.

PŁATNOŚCI:

 • za pomocą terminalu do płatności kartą w pok. 105,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

Do 30 dni od dnia złożenia kompletu wymaganych dokumentów.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

  Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  ul. Lwowska 28a, pokój nr 105

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie