Udzielenie pomocy konsumentowi

1. Od czego zacząć

Zgłosić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Krosno ul. Staszica 2, pokój nr 10 a i złożyć wniosek o udzielenie pomocy prawnej. Porady mogą być udzielane telefonicznie.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Pomoc i porady Miejskiego rzeczników Konsumentów są bezpłatne.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Miejski Rzecznik Konsumentów
Krosno ul. Staszica 2,
pokój nr 10 a
tel. 13 43 661 80;
fax. 13 43 23 483

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Zgodnie z przepisami KPA termin do załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego wynosi 1 miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowanej - 2 miesiące.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zostanie udzielona pomoc konsumentowi poprzez udzielenie porady lub pomocy prawnej.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • przy udzielaniu bezpłatnych porad nie są wymagane dokumenty.
  • przy udzielaniu pomocy konsumentom:
    1. wniosek o udzielenie pomocy konsumentowi,
    2. kopie dokumentów dotyczące sprawy, potwierdzające stan faktyczny( np. dowód zakupu, umowa o dzieło, umowa zlecenia, reklamacja, korespondencja z przedsiębiorcą).

 

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 804 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

8. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek F-RK-1

Pliki do pobrania

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Miejski Rzecznik Konsumentów nie wydaje decyzji administracyjnych.

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie