ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

ZWROT OPŁATY SKARBOWEJ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

  • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
  • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 111
tel. 13 47 43 111

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wniosek wraz ze stosownymi dokumentami składasz jako osoba/podmiot, która dokonała wpłaty opłaty skarbowej lub osoba przez niego upoważniona. Możesz również składać pocztą lub drogą elektroniczną.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • wypełniony wniosek,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej - oryginał,
  • pełnomocnictwo w przypadku, kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu lub działasz w imieniu firmy.


DODATKOWE INFORMACJE:

Wniosek musi zawierać: w jakiej instytucji był złożony lub miał być złożony np. wniosek, podanie, pełnomocnictwo; jakiej czynności dotyczył, za którą dokonano opłaty skarbowej oraz należy podać numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócona powyższa opłata skarbowa.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

  • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie 1 pełnomocnictwa, nie wpłacasz tej opłaty od najbliższej rodziny.

PŁATNOŚCI:

  • przelewem - za pełnomocnictwo - na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267  Bank Polska Kasa Opieki SA lub za pomocą terminalu do płatności kartą w pokoju nr 107.

 

TERMINY:

W przypadku złożenia kompletnego wniosku, Twoja sprawa zostanie załatwiona po otrzymaniu potwierdzenia przez instytucję w/w faktu, nie później niż w ciągu miesiąca.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez Ciebie lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć, o czym zostaniesz powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia Twojej sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

  • przy złożeniu wniosku, decyzja zostanie przesłana na Twój adres wskazany we wniosku, a następnie pieniądze zostaną wypłacone przelewem na rachunek wskazany we wniosku, przelewem na adres domowy (pomniejszony o koszty przekazu pocztowego) lub w kasie.

 

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie