ZWROT AKCYZY ZA ON UŻYWANY W PRODUKCJI ROLNEJ

ZWROT AKCYZY ZA ON UŻYWANY W PRODUKCJI ROLNEJ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet - przejdź do załatwiania sprawy przez E-PUAP,
 • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 111
tel. 13 47 43 111

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wniosek wraz ze stosownymi dokumentami składa producent rolny lub osoba przez niego upoważniona. Wniosek wraz ze stosownymi dokumentami można składać pocztą lub drogą elektroniczną.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek,
 • faktury albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przypadku ubiegania się o zwrot podatku w odniesieniu do bydła,
 • pełnomocnictwo producenta rolnego w przypadku kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu lub działając w imieniu firmy.


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne wnioski dostępne są również w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie 1 pełnomocnictwa, od najbliższej rodziny opłaty nie pobiera się.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267  Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

W przypadku poprawnie złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów, sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

 

Pamiętaj wniosek możesz złożyć tylko w dwóch terminach:

 • w lutym,
 • w sierpniu.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • przy złożeniu wniosku wraz z dokumentami, decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej zostanie przesłana na adres wskazany we wniosku, a następnie  pieniądze zostaną wypłacone przelewem na rachunek wskazany we wniosku lub w kasie.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie