PODATEK LEŚNY

PODATEK LEŚNY

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet
  • DEKLARACJA - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
  • INFORMACJA- PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP.
 • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 107, 110, 111, 112
tel. 13 47 43 100, 13 47 110, 13 47 111, 13 47 43 112

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Deklarację / informację wraz z załącznikami składasz jako właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela. Możesz również złożyć pocztą lub drogą elektroniczną.

Gdy złożysz poprawnie DEKLARACJĘ urząd nie prześle Ci żadnych dokumentów. Wpłat dokonujesz na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz pod numerem 13 47 43 111, a saldo potwierdzisz pod numerem telefonu 13 47 43 112.

Gdy złożysz poprawnie INFORMACJĘ urząd prześle Ci decyzję w sprawie ustalenia podatku leśnego, na wskazany przez Ciebie adres.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniona deklaracja /informacja wraz z załącznikami,
 • dowód własności gruntów leśnych, mogą to być w szczególności: akt notarialny, postanowienia sądu, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji właściciela/właścicieli w przypadku kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu lub działasz w imieniu firmy
 


DODATKOWE INFORMACJE:

 • druki deklaracji / informacji wraz z załącznikami otrzymasz również w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie 1 pełnomocnictwa, nie pobiera się tej opłaty od najbliższej rodziny.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz: po złożeniu informacji wraz z załącznikami w przesłanej decyzji, pod nr tel. 13 47 43 100, 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112 lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 107, 111, 112,
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz po złożonej deklaracji wraz z załącznikami,  pod nr tel. 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112 lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 107, 110, 111,
 • przelewem - za pełnomocnictwo - na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA.

TERMINY:

W przypadku poprawnie wypełnionej i złożonej deklaracji / informacji wraz z załącznikami oraz otrzymaniu z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zawiadomienia o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych, Twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.

Deklaracje wraz z załącznikami składasz każdego roku do dnia 15 stycznia, a w przypadku zmian w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, za przekroczenie tych terminów może zostać nałożona na Ciebie  kara.

Informacje wraz z załącznikami składasz w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności, za przekroczenie tego terminu może zostać nałożona na Ciebie kara.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez Ciebie lub z przyczyn niezależnych od nas, termin może się przedłużyć. Powiadomimy Cię o tym pisemnie i wskażemy terminu załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • jeśli złożysz kompletnie wypełnioną deklarację wraz z załącznikami, nie prześlemy Ci już żadnych dokumentów,
 • jeśli złożysz kompletnie wypełnioną informację wraz z załącznikami, prześlemy Ci decyzję w sprawie podatku leśnego na podany przez Ciebie adres.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie