ZAŚWIADCZENIA

ZAŚWIADCZENIA

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
 • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 107, 111
tel. 13 47 43 112, 13 47 43 111

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wniosek o wydanie zaświadczenia składasz jako wnioskodawca lub osoba pisemnie przez niego upoważniona. Możesz również przesłać pocztą lub drogą elektroniczną.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • pełnomocnictwo wnioskodawcy w przypadku, kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu lub działasz w imieniu firmy.

 


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki wniosków otrzymasz również w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 21,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach;
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie pozostałych zaświadczeń;
 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa, nie wpłacasz od najbliższej rodziny opłaty.

PŁATNOŚCI:

 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267  Bank Polska Kasa Opieki SA lub za pomocą terminalu do płatności kartą w pokoju nr 107.

 

TERMINY:

Zaświadczenie otrzymasz bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

nie dotyczy

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 107, 111
tel. 13 47 43 112, 13 47 43 111

 • jeśli złożysz wniosek drogą pocztową, zaświadczenie zostanie przesłane na adres wskazany przez Ciebie we wniosku.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie