PODATEK ROLNY

PODATEK ROLNY

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet
  • DEKLARACJA - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
  • INFORMACJA- PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP.
 • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 107,111, 112
tel. 13 47 43 100, 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Deklarację / informację wraz z załącznikami składasz jako właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela.

Możesz również wysłać pocztą lub drogą elektroniczną.

Gdy złożysz poprawnie DEKLARACJĘ nie prześlemy Ci żadnych dokumentów. Wpłat dokonujesz na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz pod numerem telefonu 13 47 43 110, a saldo potwierdzisz pod numerem telefonu 13 47 43 112.

Gdy złożysz poprawnie INFORMACJĘ prześlemy Ci decyzję w sprawie ustalenia podatku rolnego na wskazany przez Ciebie adres. 

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniona deklaracja / informacja wraz z załącznikami,
 • dowód własności gruntu, mogą to być w szczególności: akt notarialny, postanowienie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia,
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji właściciela/właścicieli w przypadku kiedy załatwiasz sprawy w czyimś imieniu lub działasz w imieniu firmy.
 


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki deklaracji / informacji wraz z załącznikami otrzymasz w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielone 1 pełnomocnictwo, nie pobiera się tej opłaty od najbliższej rodziny.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz: po złożeniu informacji wraz z załącznikami w przesłanej decyzji, pod nr tel. 13 47 43 100, 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112 lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 107, 111, 112
 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz po złożeniu deklaracji wraz z załącznikami, pod nr tel. 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112 lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 107, 111
 • przelewem - za pełnomocnictwo - na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

W przypadku poprawnie wypełnionej i złożonej deklaracji / informacji wraz z załącznikami oraz otrzymaniu z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zawiadomienia o zmianach w danych ewidencyjnych,  Twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

Deklaracje wraz z załącznikami składasz  każdego roku do dnia 15 stycznia, a w przypadku zmian w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, za przekroczenie tych terminów może zostać nałożona na Ciebie kara.

Informacje wraz z załącznikami składasz do 14 dni od zaistnienia okoliczności, za przekroczenie tego terminu może zostać nałożona na Ciebie kara.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez Ciebie lub z przyczyn niezależnych od nas termin może się przedłużyć. Wtedy powiadomimy Cię pisemnie i wskażemy termin załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • jeśli złożysz kompletnie wypełnioną deklarację wraz z załącznikami, nie prześlemy Ci już żadnych dokumentów,
 • jeśli złożysz kompletnie wypełnioną informację wraz z załącznikami, decyzję prześlemy na wskazany przez Ciebie adres wskazany w złożonej informacji wraz z załącznikami.

 

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie