OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
 • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 107, 112
tel. 13 47 43 100, 13 47 43 112

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Zawiadomienie o posiadaniu psa /psów, który nie ma wszczepionego mikroprocesora chipa składasz jako właściciel poprzez dokonanie zapłaty, a w przypadku gdy nie posiadasz już psa / psów zawiadomienie składasz jako właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela. Możesz również przesłać pocztą lub drogą elektroniczną.

 

Zawiadomienie o posiadaniu psa /psów lub o jego nie posiadaniu, który ma wszczepiony mikroprocesor chip składasz jako właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela. Możesz również przesłać pocztą lub drogą elektroniczną.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • oświadczenie;
 • dokument potwierdzający wszczepienie psu mikroprocesora identyfikującego (chipa), mogą to być w szczególności: zaświadczenie od weterynarza, formularz z dokonania zabiegu iniekcji, umowa kupna-sprzedaży wraz z metryką, umowa sprzedaży, umowa adopcji.

 


DODATKOWE INFORMACJE:

 • dostępne druki wniosków, oświadczeń otrzymasz również w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa, nie wpłacasz tej opłaty od najbliższej rodziny;
 • 100,00 zł - od 1 psa, który nie ma wszczepionego mikroprocesora chipa;
 • 50,00 zł - od 1 psa, który ma wszczepiony mikroprocesor chip.

PŁATNOŚCI:

 • przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883  Bank Polska Kasa Opieki SA,
 • przelewem - za pełnomocnictwo - na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA lub za pomocą terminalu do płatności kartą w pokoju nr 107.

 

 

TERMINY:

Musisz zgłosić posiadania psa / psy, lub nieposiadanie psa / psów  niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.

Opłata jest płatna każdego roku do 31 marca , lub w ciągu 1 miesiąca od nabycia psa, a w przypadku zmian w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez Ciebie lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej, termin może się przedłużyć o czym zostaniesz powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • jeśli złożysz kompletne zawiadomienie, urząd nie prześle Ci już żadnych dokumentów.

 

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie