PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet
  • DEKLARACJA - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP,
  • INFORMACJA- PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ E-PUAP.
 • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 107, 111, 112
tel. 13 47 43 100, 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Deklarację / informację wraz z załącznikami składasz jako właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela. Możesz ją również wysłać pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Gdy złożysz poprawnie DEKLARACJĘ urząd nie prześle Ci żadnych dokumentów. Wpłat dokonujesz na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz pod numerem telefonu 13 47 43 111, a saldo potwierdzisz pod numerem telefonu  14 47 43 112.

Gdy złożysz poprawnie INFORMACJĘ urząd prześle Ci decyzję w sprawie podatku od nieruchomości na wskazany przez Ciebie adres.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniona deklaracja / informacja wraz z załącznikami,
 • dowód własności nieruchomości, mogą to być w szczególności: akt notarialny, postanowienia sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, umowa najmu, umowa dzierżawy, rozwiązanie umowy,
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji właściciela/właścicieli w przypadku, kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu lub działasz w imieniu firmy.

DEKLARACJA - ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2

INFORMACJA - ZAŁĄCZNIK 1, ZAŁĄCZNIK 2, ZAŁĄCZNIK 3


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne druki deklaracji / informacji wraz z załącznikami otrzymasz w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie 1 pełnomocnictwa, nie pobiera się tej opłaty od najbliższej rodziny.

PŁATNOŚCI:

 • przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymasz: po złożeniu informacji wraz z załącznikami w przesłanej decyzji oraz pod nr tel. 13 47 43 100, 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112 lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 107,111,112,
 • przelewem na indywidualny rachunek bankowy, który otrzymasz po złożeniu deklaracji wraz z załącznikami oraz pod nr tel. 13 47 43 110, 13 47 43 111, 13 47 43 112 lub w siedzibie urzędu w pokoju nr 107, 111,
 • w kasie urzędu,
 • przelewem - za pełnomocnictwo - na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

Jeśli złożysz poprawnie wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami oraz otrzymasz z Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami zawiadomienia o wprowadzonych zmianach, zajmiemy się Twoją sprawą i zostanie ona załatwiona niezwłocznie. Nie dłużej niż miesiąc.

Pamiętaj! Deklaracje wraz z załącznikami składasz każdego roku do 31 stycznia, a w przypadku zmian w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, za przekroczenie tych terminów może zostać nałożona na Ciebie kara.

Informacje wraz z załącznikami składasz do 14 dni od zaistnienia okoliczności, za przekroczenie tego terminu może zostać nałożona na Ciebie kara.

DODATKOWE INFORMACJE:

Jeśli konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji, termin może się przedłużyć. Termin załatwienia Twojej sprawy może się także przedłużyć z przyczyn niezależnych od urzędu. Zostaniesz o tym powiadomiony pisemnie. Termin liczy się od momentu dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • jeśli złożysz kompletnie wypełnioną deklarację wraz z załącznikami, nie prześlemy Ci już żadnych dokumentów,
 • jeśli złożysz kompletnie wypełnioną informację wraz z załącznikami, prześlemy Ci decyzję w sprawie podatku od nieruchomości na wskazany przez Ciebie adres.

PODSTAWA PRAWNA:

 

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie