PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez Internet - PRZEJDŹ DO ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ ePUAP,
 • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 112, 107
tel. 13 47 43 100, 13 47 43 112

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Deklarację wraz z załącznikiem składasz jako właściciel lub osoba pisemnie upoważniona przez właściciela.

Możesz ją również przesłać na nasz adres pocztą lub drogą elektroniczną.

Gdy złożysz poprawnie DEKLARACJĘ nie prześlemy Ci żadnych dokumentów. Wpłat dokonujesz na następujący numer rachunku bankowego 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883, a saldo potwierdzisz pod numerem telefonu 13 47 43 112.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniona deklaracja wraz z załącznikiem,
 • dowód własności pojazdu, mogą to być w szczególności: dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży, faktura,
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji właściciela/właścicieli w przypadku kiedy załatwiasz sprawy w czyimś imieniu lub działasz w imieniu firmy.
   


DODATKOWE INFORMACJE:

 • potrzebne są Ci druki deklaracji wraz z załącznikami, które otrzymasz również w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielone 1 pełnomocnictwo, nie pobiera się tej opłaty od najbliższej rodziny.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta 95 1240 1792 1111 0010 6149 6883  Bank Polska Kasa Opieki SA
 • przelewem - za pełnomocnictwo - na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA

TERMINY:

W przypadku poprawnie wypełnionej i złożonej deklaracji wraz z załącznikiem, Twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.W przypadku złożenia kompletnego wniosku maksymalny termin załatwienia Twojej sprawy to 30 dni.

Deklaracje wraz z załącznikiem składasz każdego roku do dnia 15 lutego, a w przypadku zmian w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, za przekroczenie tych terminów może zostać nałożona na Ciebie kara.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez Ciebie lub z przyczyn niezależnych od nas, termin może się przedłużyć. Powiadomimy Cię o tym pisemnie i wskażemy termin załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • jeśli złożysz kompletnie wypełnioną deklarację wraz z załącznikiem, nie prześlemy Ci już żadnych dokumentów.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie