POTWIERDZANIE UMÓW DZIERŻAWY ZAWIERANYCH PRZEZ ROLNIKÓW

TYTUŁ SPRAWY ZAŁATWIANEJ W URZĘDZIE

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

  • osobiście w

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 111
tel. 13 47 43 111

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Wniosek wraz z umową dzierżawy składasz jako dzierżawca lub wydzierżawiający, albo jako osoba przez niego/nich upoważniona.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

  • wypełniony wniosek,
  • oryginał umowy dzierżawy,
  • pełnomocnictwo w przypadku, kiedy załatwiasz sprawę w czyimś imieniu.


DODATKOWE INFORMACJE:potrzebne wnioski dostępne są również w siedzibie urzędu.

  • potrzebne wnioski otrzymasz również w siedzibie urzędu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

  • 17,00 zł - opłata skarbowa za udzielenie 1 pełnomocnictwa, nie wpłacasz tej opłaty od najbliższej rodziny.

PŁATNOŚCI:

  • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Polska Kasa Opieki SA lub za pomocą terminalu do płatności kartą w pokoju nr 107.

 

TERMINY:

W przypadku poprawnie złożonego wniosku wraz z kompletem dokumentów, Twoja sprawa zostanie załatwiona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku opóźnień spowodowanych przez Ciebie lub z przyczyn niezależnych od organu administracji publicznej termin może się przedłużyć o czym zostaniesz powiadomiony pisemnie ze wskazaniem terminu załatwienia sprawy.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

  • osobiście w:

Wydziale Podatków i Opłat
ul. Lwowska 28a, pokój nr 111
tel. 13 47 43 111

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie