Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie miejscowym lub jego braku

ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE MIEJSCOWYM LUB JEGO BRAKU

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • przez internet:
  • ePUAP
  • wysyłając skan wniosku na adres pb@um.krosno.pl
 • składając wniosek w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a lub za pośrednictwem poczty

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 203 lub 203A
tel. 13 47 43 203 lub 13 47 43 200

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia musisz złożyć wniosek.

Jeśli wniosek jest kompletny i zawiera potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, sprawdzimy przeznaczenie działki i przygotujemy zaświadczenie.

Jeśli podasz we wniosku numer telefonu poinformujemy Cię o możliwości jego odbioru.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony wniosek
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej


DODATKOWE INFORMACJE:

 • zaświadczenie może uzyskać każdy, kto złoży wniosek,
 • jeśli podasz we wniosku, że potrzebujesz zaświadczenia do notariusza, będzie ono zawierać informację o rewitalizacji,
 • jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji w zaświadczeniu - dopisz ich zakres we wniosku (informacja o występowaniu w strefie ekonomicznej, wydanych decyzjach o warunkach zabudowy, przeznaczeniu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego).

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • opłata skarbowa 17,00 zł za zaświadczenie - niezależnie od ilości działek

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu
 • przelewem na nr konta 25 1240 1792 1111 0010 8775 5267  Bank Polska Kasa Opieki SA (wydruk potwierdzenia wpłaty)

TERMINY:

Zaświadczenie zostanie wydane do 7 dni od złożenia wniosku.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a, pokój nr 203 lub 203A
tel. 13 47 43 203 lub 13 47 43 200

 • za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

PODSTAWA PRAWNA:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.)

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie