PI-U-3-2

Wydania wypisu i wyrysu z obowiązującego planu lub Studium miasta Krosna

1. Od czego zacząć

Należy sprawdzić w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pok. 203 lub 203A) czy dla wnioskowanego terenu jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Należy złożyć wniosek w Kancelarii Ogólnej, w Urzędzie Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej 28a, wysłać pocztą na adres Urzędu lub na adres e-mail Wydziału: pb@um.krosno.pl.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Opłata skarbowa:

 • od wypisu: do 5 stron - 30 zł, powyżej 5 stron - 50 zł,
 • od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł, ale nie więcej niż 200 zł.

Nie podlegają opłacie sprawy dotyczące budownictwa mieszkaniowego oraz wnioski osób i instytucji ustawowo zwolnionych.

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa
ul. Lwowska 28a p. 203 i 203A,
tel. 013 47 43 203 lub 013 47 43 200

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

W terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku.

5. Twoja sprawa będzie załatwiana w następujący sposób:

Zostanie wydany stosowny wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna.

6. Do załatwienia Twojej sprawy będziemy potrzebować następujących dokumentów:

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy są w posiadaniu Urzędu, wystarczy złożyć wypełniony wniosek.

7. Podstawa prawna:

 • Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

8. Dokumenty możesz odebrać w następujący sposób:

Wypisy i wyrysy można odebrać osobiście w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pok. 203 lub 203A) lub zostaną one przesłane pod wskazany adres.

9. Wzór wniosku w załączeniu.

DODATKOWE INFORMACJE, O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ

Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi m.in. podstawę do przygotowania projektu budowlanego zamierzonej inwestycji i wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na budowę.

W przypadku braku planu należy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy.

10. Klauzula informacyjna dot.przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Krosna z siedzibą w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28A, 38-400 Krosno,
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z prawa związanego z jego przetwarzaniem, można kontaktować się z administratorem - Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres iod@um.krosno.pl lub pisemnie na adres siedziby,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zjamującego się ochrona danych osobowych,
 7. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Rynek 5

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie