PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE 

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, Sala Obsługi nr 2
tel. 13 47 43 005

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami oraz:

 • lekarz potwierdził konieczność zaopatrzenia Cię w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze,
 • Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansuje Ci zakup przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych w ramach Twojego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • twój przeciętny średni miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON,

możesz skorzystać z dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 • składasz wniosek,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie powiadomimy cię pisemnie o sposobie przekazania dofinansowania (na Twój rachunek bankowy lub rachunek sprzedawcy),
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności,
 • faktura bądź oferta/"pro-forma" określająca ogólną kwotę, opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego osoby z niepełnosprawnością lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z kopią zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniobiorcę realizującego zlecenie.

 

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy cię o jego uzupełnienie w terminie 30 dni. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Pamiętaj:

 • o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowie prawni,

Nie możesz otrzymać dofinansowania ze środków PFRON jeżeli:

 • jeśli przekroczysz dochód określony wyżej,
 • masz zaległości wobec PFRON,
 • w ciągu ostatnich trzech lat podpisałeś umowę o dofinansowanie ze środków PFRON i zerwałeś ją.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Jeżeli korzystasz z platformy SOW możemy załatwić Twoją sprawę elektronicznie.

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie