SPRZĘT REHABILITACYJNY

SPRZĘT REHABILITACYJNY

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, Sala Obsługi nr 2
tel. 13 47 43 005

 • przez Internet: przejdź do załatwienia sprawy przez SOW (System Obsługi Wsparcia)*

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś osobą z niepełnosprawnościami, potrzebujesz rehabilitacji w warunkach domowych, a  twój przeciętny średni miesięczny dochód nie przekracza kryterium dochodowego (określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON) możesz skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

 • składasz wniosek,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie:
  • powiadomimy Cię pisemnie, poprosimy o przedstawienie ofert cenowej urządzenia i zaprosimy cię do podpisania umowy,
  • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję,
 • teraz już możesz zakupić potrzebne Ci urządzenie,
 • na podstawie Twojej faktury i innych dowodów zapłaty rozliczymy koszt zakupionego urządzenia,
 • zapłacimy za zakupione urządzenie przekazując środki na Twój rachunek bankowy lub rachunek sprzedawcy,
 •  poinformujemy Cię pisemnie o końcowym rozliczeniu zadania.

 

 

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności,
 • informacja od dostawcy lub sprzedawcy sprzętu rehabilitacyjnego, dotycząca wartości sprzętu rehabilitacyjnego,
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty, dotyczące potrzeby zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz potwierdzające możliwość rehabilitacji na tym sprzęcie w warunkach domowych (druk w załączeniu do wniosku).

 

 

 

 

 

POBIERZ KLAUZULĘ RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie terminie do 30 dni. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Definicja słownikowa sprzętu rehabilitacyjnego - sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy Twoim aktywnym uczestnictwie, Twojego możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

 • potrzebne druki wniosków dostępne są na miejscu (Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2),
 • o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka podpisują rodzice lub opiekunowi prawni.

 

Pamiętaj:

Nie możesz otrzymać dofinansowania ze środków PFRON jeżeli:

 • poniosłeś koszty przed przyznaniem środków,
 • jeśli przekroczysz dochód określony wyżej,
 • masz zaległości wobec PFRON,
 • w ciągu ostatnich 3 lat podpisałeś umowę o dofinansowanie ze środków PRON i zerwałeś ją.

Definicja słownikowa sprzętu rehabilitacyjnego - sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy Twoim aktywnym uczestnictwie, Twojego możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wysokość dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Jeżeli korzystasz z platformy SOW możemy załatwić Twoją sprawę elektronicznie.

Jeżeli nie, informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku, terminie podpisania stosownej umowy, ostatecznym rozliczeniu umowy przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie