TURNUSY REHABILITACYJNE

 

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
ul. Lwowska 28a, sala obsługi nr 2
tel. 13 47 43 024, 13 47 43 005

 • przez Internet: przejdź do załatwienia sprawy przez SOW *

*Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany na platformie ePUAP

TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Jesteś osobą z niepełnosprawnością, wymagasz rehabilitacji społecznej oraz:

 • w roku, w którym ubiegasz się o dofinansowanie, nie uzyskałeś na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,

możesz skorzystać z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego:

 • składasz wniosek wraz z skierowaniem uzupełnionym przez lekarza rodzinnego (druk we wniosku o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym),
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy pozytywnie powiadomimy Cię pisemnie o sposobie rozpatrzenia wniosku i poprosimy o informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego,
 • jeśli Twój wniosek rozpatrzymy negatywnie - powiadomimy Cię pisemnie uzasadniając naszą decyzję.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • wypełniony i podpisany wniosek,
 • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnoprawności,
 • aktualne zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu (druk w załączeniu do wniosku),
 • zaświadczenie ze szkoły, uczelni o pobieraniu nauki, w przypadku osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 16-24 lat uczących się i niepracujących.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

 • dofinansowanie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do 18 roku życia występują rodzice lub opiekunowie prawni. Wniosek zawierający dane dziecka jako wnioskodawcy powinien być podpisany przez jednego z rodziców lub opiekunów prawnych,
 • osobie z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniu równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym dla jej opiekuna, pod warunkiem, że:
  • wniosek lekarza, pod którego opieką się znajdujesz, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
  • opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na turnusie, nie jest osobą z niepełnosprawnościami wymagającą opieki innej osoby, ukończył 18 lat, lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem Twojej rodziny,
 • w przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejszymy o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

Rejestry organizatorów i ośrodków dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow, gdzie znajdują się informacje o organizatorach, ośrodkach oraz rodzajach turnusów rehabilitacyjnych.

 

Pamiętaj:

Nie możesz otrzymać dofinansowania ze środków PFRON jeżeli:

 • poniosłeś koszty przed przyznaniem środków,
 • masz zaległości wobec PFRON,
 • w ciągu ostatnich trzech lat podpisałeś umowę o dofinansowanie ze środków PFRON i zerwałeś ją.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

Nie dotyczy.

TERMINY:

Na rozpatrzenie wniosku mamy 30 dni. Jeśli wniosek jest niekompletny poprosimy Cię o jego uzupełnienie w terminie 30 dni. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

Jeżeli korzystasz z platformy SOW możemy załatwić Twoją sprawę elektronicznie.

Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku przekazana zostanie za pośrednictwem gońca lub poczty na Twój adres zamieszkania.

 

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie