ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ

SPRAWĘ MOŻESZ ZAŁATWIĆ:

 • osobiście w:

Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
ul. Bieszczadzka 5 II piętro
tel. 13 47 43 626


TWOJA SPRAWA BĘDZIE ZAŁATWIANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Po złożeniu kompletnego wniosku wraz z załącznikami zostaną przeprowadzone oględziny miejsca, w którym będzie przetrzymywany pies.

Jeżeli możliwość utrzymywania psa rasy agresywnej zostanie zakwestionowana, może być wydana decyzja odmawiająca wydania zezwolenia. Od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu który ją wydał.

DOKUMENTY JAKIE BĘDĄ CI POTRZEBNE:

 • dokument tożsamości właściciela psa;
 • dokument potwierdzający prawo własności psa,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

POBIERZ WNIOSEK


DODATKOWE INFORMACJE:

 • Potrzebne druki dostępne są na miejscu.

OPŁATY NA JAKIE MUSISZ BYĆ PRZYGOTOWANY TO:

 • 82 zł - opłata za wydanie zezwolenia.

PŁATNOŚCI:

 • w kasie urzędu,
 • przelewem na nr konta  25 1240 1792 1111 0010 8775 5267 Bank Pekao S.A.

TERMINY:

 • W przypadku złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami czas oczekiwania nie będzie dłuższy niż 1miesiąc.
 • W przypadku opóźnień spowodowanych przez wnioskodawcę lub z przyczyn od nas niezależnych termin ten może się przedłużyć o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

DOKUMENTY MOŻESZ ODEBRAĆ:

 • otrzymać pocztą,
 • otrzymać przez e-PUAP,
 • osobiście w:
Wydziale Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami
ul. Bieszczadzka 5 II piętro
tel. 13 47 43 626

PODSTAWA PRAWNA:

KLAUZULA RODO

 

Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie