1. Od czego zacząć?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać w Biurze Obsługi Obywatela (parter budynku Urzędu Miasta przy ul. Lwowskiej 28a) lub w Wydziale Spraw Obywatelskich  pok.102, w którym również złożysz wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Na jakie wydatki musisz być przygotowany?

Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie (zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych).

3. Kto będzie odpowiedzialny za załatwienie Twojej sprawy?

 Wydział Spraw Obywatelskich

ul. Lwowska 28a

pok. 102, I piętro tel. 13 47 43 102

4. Załatwimy Twoją sprawę niezwłocznie, ale: (terminy)

Po złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego termin odbioru dowodu osobistego wyznaczany jest na 30-ty dzień od dnia złożenia wniosku.

O spodziewanym dłuższym terminie wnioskodawca informowany jest przy składaniu wniosku.

5. Do załatwienia Twojej sprawy bedziemy potrzebować następujących dokumentów:

  • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
  • aktualna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami.