WYDZIAŁ PROMOCJI I TURYSTYKI

IMG_6559.jpg [160.16 KB]JOANNA SOWA
NACZELNIK WYDZIAŁU
RZECZNIK PRASOWY

ul. Staszica 2 
pokój nr 26 a (I piętro)
e-mail: p@um.krosno.pl
e-mail: rzecznik@um.krosno.pl
tel. 13 47 43 627

ZAKRES SPRAW:

 • kontakty z mediami,
 • promocja miasta,
 • administracja oficjalnej strony internetowej.

SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA KROSNA

JOANNA JASKÓŁKA
ul. Staszica 2 
pokój nr 25 (I piętro)
e-mail: sekretariat@um.krosno.pl
tel. 13 47 436 25
fax. 13 47 436 24

ZAKRES SPRAW:

 • obsługa sekretariatu Prezydenta Miasta Krosna,
 • prowadzenie oficjalnych miejskich portali społecznościowych,
 • administracja platformy NaprawmyTo.pl,
 • koordynacja przyznawania Patronatu Honorowego Prezydenta Miasta Krosna oraz udziału w Komitecie Honorowym.

 


BARBARA MICHNA
pokój nr 25 (I piętro)
tel. 13 47 436 24

ZAKRES SPRAW:

 • administracja oficjalnej strony internetowej www.krosno.pl,
 • obsługa i redakcja platformy mailingowej,
 • redakcja miejskich serwisów internetowych,
 • prowadzenie oficjalnych mediów społecznościowych.

MICHAŁ ŻELECHOWSKI
pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 15

ZAKRES SPRAW:

 • promocja miasta w kraju i zagranicą,
 • opracowanie systemu identyfikacji wizualnej miasta oraz dbałość o stosowanie przyjętych standardów wizualizacji marki Krosno Miasto Szkła,
 • projektowanie i tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych miasta,
 • tworzenie treści informacyjnych i promocyjnych, w tym redakcja informacji prasowych,
 • planowanie, organizacja i realizacja kampanii i działań informacyjnych oraz promocyjnych miasta, w tym także przedsięwzięć infrastrukturalnych w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • redakcja miejskich serwisów internetowych oraz mediów społecznościowych,
 • dokumentacja fotograficzna wydarzeń miejskich,
 • koordynacja prac wykonawców w zakresie prac graficznych i wydawniczych,
 • organizacja działań związanych z produkcją materiałów i programów telewizyjnych i radiowych.


JOANNA NIEPOKÓJ
pokój nr 26 (I piętro)
tel. 13 47 436 23

ZAKRES SPRAW:

 • koordynowanie, inicjowanie i organizowanie prac związanych ze współpracą miasta z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
 • realizacja projektów, w zakresie rozbudowy infrastruktury turystycznej miasta, w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • redakcja miejskich serwisów społecznościowych,
 • współpraca przy organizacji wydarzeń promocyjnych, kulturalnych i targowych,
 • prowadzenie procedur konkursowych na realizację zadań z zakresu turystyki, wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
 • reprezentacja miasta Krosna w Lokalnej Organizacji Turystycznej Beskid Niski, Slow Beskid oraz w Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
 • dokumentacja fotograficzna wydarzeń miejskich,
 • obsługa serwisu sms.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
fax 13 47 436 51
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie