WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT

IMG_9916_20210427105328.jpg [134.56 KB]MARZENA CZENCZEK
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: po@um.krosno.pl
pokój 109 (I piętro)

 

 


MAŁGORZATA LAMPARA
Zastępca Naczelnika
pokój nr 112 (I piętro)
tel. 13 47 431 00

ZAKRES SPRAW:

 • ustalanie oraz korygowanie zobowiązań podatkowych dla podatników części dzielnicy Krosna, nie będących rolnikami, ujętych w układzie alfabetycznym według nazwisk zaczynających się na literę „O” do „Ż” włącznie oraz dzielnicy Białobrzegi,
 • prowadzenie rejestru właścicieli psów, załatwianie spraw z zakresu opłaty od posiadania psów,
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych.

MARTA GONDELA
pokój nr 111 (I piętro)
tel. 13 47 431 11

ZAKRES SPRAW:

 • ustalanie oraz korygowanie zobowiązań podatkowych dla podatników części dzielnicy Krosna, nie będących rolnikami, ujętych w układzie alfabetycznym według nazwisk zaczynających się na literę „A” do „N” włącznie,
 • załatwianie spraw dotyczących podatku od środków transportowych,
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych.

EWA ARKUSZEWSKA
pokój nr 111 (I piętro)
tel. 13 47 431 11

ZAKRES SPRAW:

 • ustalanie oraz korygowanie zobowiązań podatkowych dla podatników dzielnic: Krościenko Niżne, Polanka, Suchodół, Turaszówka, nie będących rolnikami,
 • załatwianie spraw osób prawnych nie będących rolnikami, dotyczących podatku od nieruchomości (od litery L - Ż),
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych.

ANETA RACHWAŁ
pokój nr 110 (I piętro)
tel. 13 47 431 10

ZAKRES SPRAW:

 • ustalanie oraz korygowanie łącznych zobowiązań pieniężnych dla rolników,
 • prowadzenie spraw dotyczących zobowiązań podatkowych osób prawnych posiadających użytki rolne stanowiące gospodarstwo rolne lub użytki rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego,
 • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
 • załatwianie spraw z zakresu opłaty skarbowej,
 • prowadzenie spraw z zakresu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym przyznawanie zwrotu w drodze decyzji,
 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych rolników.

ADRIANNA NOWAK
pokój nr 111 (I piętro)
tel. 13 47 431 11

ZAKRES SPRAW:

 • załatwianie podań o ulgi i umorzenia zaległości podatkowych,
 • załatwianie spraw osób prawnych nie będących rolnikami, dotyczących podatku od nieruchomości (od litery A – K włącznie),
 • ustalanie kręgu spadkobierców podatników nieżyjących, prowadzenie korespondencji w tym zakresie i przygotowywanie dokumentacji w celu wszczęcia z wniosku Gminy Miasto Krosno postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

MAŁGORZATA BARAN
pokój nr 107 (I piętro)
tel. 13 47 431 12

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie księgowości zobowiązań pieniężnych dla rolników wszystkich dzielnic Miasta Krosna,
 • prowadzenie księgowości podatku od nieruchomości osób prawnych,
 • prowadzenie księgowości podatku od środków transportowych,
 • prowadzenie księgowości zobowiązań pieniężnych dla podatników części dzielnicy Krosna, nie będących rolnikami, ujętych w układzie alfabetycznym według nazwisk zaczynających się na literę Szu do Ż włącznie oraz dzielnicy Polanka,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.

IRENA DUDEK
pokój nr 107 (I piętro)
tel. 13 47 431 12

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie księgowości opłaty od posiadania psów,
 • prowadzenie księgowości zobowiązań pieniężnych dla podatników dzielnicy Białobrzegi oraz Suchodół,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
 • rozpracowywanie oraz rozdzielanie otrzymanych wyciągów - dowodów wpłat na poszczególne podatki i opłaty lokalne.

MAGDALENA RYSZ
pokój nr 107 (I piętro)
tel. 13 47 431 12

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie księgowości zobowiązań pieniężnych dla podatników części dzielnicy Krosna, nie będących rolnikami, ujętych w układzie alfabetycznym według nazwisk zaczynających się na literę „A” do „S” włącznie oraz dzielnicy Turaszówka i Krościenko Niżne,
 • sporządzanie i wysyłanie upomnień oraz tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 43 675 43
fax 13 43 628 65
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 13 43 27 707
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie