WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Agata Niedziela.jpg [1.07 MB]AGATA NIEDZIELA
NACZELNIK WYDZIAŁU
ul. Lwowska 28 a
e-mail: niedziela.agata@um.krosno.pl
pokój 308 (III piętro)

 


MARLENA BURGER 
Zastępca Naczelnika
pokój nr 308 (III piętro) 
tel. 13 47 433 08

ZAKRES SPRAW:

 • ewidencja księgowa inwestycji,
 • ewidencja projektów,
 • ewidencja księgowa dotacji i subwencji.

MARZENA JÓRASZ
Główny Specjalista
pokój nr 322 (III piętro) 
tel. 13 47 433 22
e-mail: jorasz.marzena@um.krosno.pl

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej  ORGANU,
 • prowadzenie ewidencji księgowej sum depozytowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

KAMILA KUSTROŃ
pokój nr 322 (III piętro) 
tel. 13 47 433 22

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej  majątku trwałego Gminy Miasto Krosno,
 • ubezpieczenie majątku Gminy Miasto Krosno, Skarbu Państwa.

KATARZYNA WITOŃ
pokój nr 310 (III piętro) 
tel. 13 47 433 36

ZAKRES SPRAW:

 • ewidencja i windykacja należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów , trwałego zarządu, dzierżawy i najmu Gminy  Miasto Krosno i Skarbu Państwa,
 • ewidencja księgowa sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

KATARZYNA KOWALIK
pokój nr 310 (III piętro) 
tel. 13 47 433 36

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów budżetowych niepodatkowych.

WERONIKA WINIARSKA
pokój 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej  wydatków budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej dochodów Skarbu Państwa.

WIOLETTA PIGOŃ-GOLONKA  
pokój nr 323 (III piętro) 
tel. 13 47 433 23

ZAKRES SPRAW:

 • prowadzenie ewidencji księgowej  wydatków budżetowych.

MAGDALENA BLICHARCZYK
pok. 310  ( III piętro)
tel. 13  47 43 310

 • prowadzenie ewidencji księgowej:
  • mandatów  kredytowych,
  • subkonta dochodów,
  • PFRON,
  • wadiów i zabezpieczeń.
Zapisz sie do newslettera Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

herb.png [21.51 KB]

Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 430 01
um@um.krosno.pl

Kontakt z Inwestorami
Urząd Miasta Krosna

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28a

tel. 13 47 43 301
ri@um.krosno.pl

Informacja Kulturalno-Turystyczna

38-400 Krosno
ul. Blich 1

tel/fax. 515 252 776
pikt@muzeumrzemiosla.pl

- otwiera się w nowej karcie